test วัดสันติธรรม : Santidham : นครเชียงใหม่

โครงการบูรณปฏิสังขรณ์พระสันติเจดีย์ มรดกทางวัตถุธรรมของหลวงปู่สิม พุทธาจาโร
โครงการบูรณพระสันติเจดีย์ ขอเชิญชวนทุกท่านร่วมกันรักษามรดกสมบัติ ของพ่อแม่ครูอ.....

อ่านต่อ...

เปิดตำนานการจัดสร้าง พระกริ่งพุทธชยันตี ๒,๖๐๐ ปี พระพุทธเจ้าตรัสรู้ธรรม เพื่อบูรณะพระสันติเจดีย์ วั
  ตำนานการจัดสร้าง  พระกริ่งพุทธชยันตี ๒,๖๐๐ ปี พระพุทธเจ้าตรัสรู้ธรรม   เพื่อบูรณะ.....

อ่านต่อ...

ตารางกิจกรรมประจำปี 2555 วัดสันติธรรม
หมายเหตุกำหนดการนี้อาจเปลี่่ยนแปลงได้ตามสถานการณ์และมติของทางวัด ...

อ่านต่อ...รายชื่อผู้จองเป็นเจ้าภาพสร้างเจดีย์บริวาร พระธาตุสันติเจดีย์ บรรจุ พระอรหันตธรรม จำนวน 20 องค์

ขออนุโมทนากับเจ้าภาพ สร้างเจดีย์บริวารพระธาตุสันติเจดีย์ บรรจุพระธาตุพระอรหันตสาวก ทำบุญองค์ละ 45,000 บาท มีทั้งหมด 20 องค์ รายชื่อเจ้าภาพ ดังนี้ องค์ที่ 1 ชั้นที่ 1 เจดีย์บริวารอง..

อ่านต่อ...

สรุปรายชื่อเจ้าภาพสร้างพระพุทธรูปทองสัมฤทธิ์ 60 องค์ เพื่อประดิษฐานรอบพระธาตุสันติเจดีย์

สรุปรายชื่อ เจ้าภาพสร้างพระพุทธรูปทองสัมฤทธิ์ เพื่อประดิษฐานรอบสันติเจดีย์ วัดสันติธรรม ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่  ชื่อผู้จองเป็นเจ้าภาพ ชั้นที่ 1 พระพุทธรูปปางห้ามสมุทร ทำบุญองค์ละ ..

อ่านต่อ...

เริ่มการบูรณปฏิสังขรณ์ พระธาตุสันติเจดีย์ วัดสันติธรรม ณ วันที่ 18 มิถุนายน 2557

เชิญร่วมสร้างมหากุศล เพื่ออานิสงส์อันยิ่งใหญ่ ครั้งหนึ่งในชีวิต ร่วมทำบุญบูรณะพระธาตุสันติเจดีย์ ฝากไว้เป็นสมบัติคู่แผ่นดินล้านนาไทย ประวัติการสร้างพระธาตุสันติเจดีย์  ..

อ่านต่อ...

วัตถุมงคลสมทบทุนในการก่อสร้างศาสนสถาน วัดสันติธรรมนครเชียงใหม่
  ท่านสามารถเช่าบูชาโดยตรงได้ที่กุฏิพระครูวิมลธรรมรัต (กุฏิเสาแดง) ตรงข้ามศาลาหลังใหม่&n.....

อ่านต่อ...

ชมภาพและอ่านรายละเอียดความคืบหน้าในการก่อสรา้ง พิพิธภัณฑ์พระธาตุบูรพาจารย์ และศาลาปฏิบัติธรรมเฉลิมพร
ปัจจุบันพิพิธภัณฑ์พระธาตุบูรพาจารย์ได้เกือบเสร็จสมบูรณ์แล้ว เหลือแต่ตกแต่งภายในและวัสดุรองรับพระธ.....

อ่านต่อ...

บูรณปฏิสังขรณ์พระสันติเจดีย์ (เจดีย์แห่งความสงบร่มเย็น) มรดกทางวัตถุธรรมของหลวงปู่สิม พุทฺธาจาโร
  ขอเชิญชวนทุกท่านร่วมกันรักษามรดกสมบัติ ของพ่อแม่ครูอาจารย์  หลวงปู่สิม พุท.....

อ่านต่อ...

พระญาณสิทธาจารย์ (หลวงปูสิม พุทฺธาจาโร)
" มรณํ เม ภวิสฺสติ พระุพุทธเจ้าสอนว่า ให้เห็นความตายที่จะมาถึงตน..."

พระนพีสีพิศาลคุณ (หลวงพ่อมหาทองอินทร์ กุสลจิตฺโต)
"ของใดที่ยังเกิด-ดับอยู่ นั่นไม่ใช่แล้ว ไม่จริงแล้ว..."

พระครูวิมลธรรมรัต (หลวงพ่อมหาศรีนวล วิมโล)
"กายสงบแล้ว วาจาสงบแล้ว ถ้าใจไม่สงบ มันก็เหมือนเดิม..."

พระครูโกวิทสารวิมล (หลวงปู่จันทร์ โกวิโท)
พ.ศ. 2477-ปัจจุบัน
ประจำวัด วัดบ้านหนองโจด จ.ขอนแก่น
หลวงพ่อประสิทธิ์ ปุญมากโร
พ.ศ. 2484-ปัจจุบัน
ประจำวัด วัดป่าหมู่ใหม่ อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่
พระครูภาวนาภิรัต (หลวงปู่สังข์ สงฺกิจฺโจ)
พ.ศ. ๒๔๗๓ - ปัจจุบัน
ประจำวัด วัดป่าอาจารย์ตื้อ อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่
พระอาจารย์เปลี่ยน ปัญญาปทีโป
พ.ศ. ๒๔๗๗ - ปัจจุบัน
ประจำวัด วัดอรัญวิเวก อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่
หลวงปู่มหาปราโมทย์ ปาโมชโช
พ.ศ. ๒๔๖๖ - ๒๕๔๘
ประจำวัด วัดป่านิโครธาราม ตำบลหนองบัวบาน อำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี
พระเทพวิสุทธิญาณ (หลวงพ่อไพบูลย์ สุมังคโล)
พ.ศ. 2477-ปัจจุบัน
ประจำวัด วัดอนาลโยทิพยาราม (ดอยบุษราคัม) จ.พะเยา
พระครูภาวนากิจโกศล (หลวงปู่สอ พันธุโล)
พ.ศ. 2464-2552
ประจำวัด วัดป่าบ้านหนองแสง ต.สิงห์ อ.เมือง จ.ยโสธร
หลวงปู่ขาน ฐานวโร
พ.ศ. ๒๔๗๘ - ๒๕๔๙
ประจำวัด วัดวชิรทรงธรรมพัฒนา (วัดป่าบ้านเหล่า) กิ่งอำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย
พระครูวีรธรรมานุยุต (หลวงปู่พวง สุวีโร)
พ.ศ. ๒๔๗๑ - ๒๕๔๖
ประจำวัด วัดป่าปูลูสันติวัฒนา ตำบลบ้านเชียง อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานีพระราชทานสามหาบพระครูวิทิตศาสนกิจ16มิถุนายน 2556
เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2556 พิธีพระราชทานสามหาบ ฉลองอัฎฐิธาตุพระครูวิทิตศาสนกิจ (ไพโรจน์ วิโรจโน) อดีตเจ้าอาวาสวัดดอยปุย อดีตผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสันติ..
พระราชทานเพลิงสรีรสังขารพระครูวิทิตศาสนกิจ
เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2556 พิธีบำเพ็ญกุศล พิธีทักษิรานุปทาน พิธีพระราชทานเพลิงสพพระครูวิทิตศาสนกิจ อายุ 73 ปี พรราา 53 อดีตเจ้าอาวาสวัดดอยปุย อดีตผู..
หลวงพ่อวิชัย เขมิโย แสดงพระธรรมเทศนา ณ วัดสันติธรรม วันที่ 7 มิ.ย.56 ในงานศพพระครูวิทิตศาสนกิจ
วีดีโอ : แสดงพระธรรมเทศนา ใน หลวงพ่อวิชัย เขมิโย ในงใน งานบำเพ็ญกุศลสรีระสังขาร พระครูวิทิตศาสนกิจ ( หลวงพ่อไพโรจน์ วิโรจโน ) ณ วัดสันติธรรม จังหวัด เ..
หลวงพ่ออินทร์ถวาย สันตุสสโก แสดงพระธรรมเทศนา ณ วัดสันติธรรม ในงานศพพระครูวิทิตศาสนกิจ
วีดีโอ : แสดงพระธรรมเทศนา ใน หลวงพ่ออินทร์ถวาย สันตุสสโก ในงาน งานบำเพ็ญกุศลสรีระสังขาร พระครูวิทิตศาสนกิจ ( หลวงพ่อไพโรจน์ วิโรจโน ) ณ วัดสันติธรรม จ..
อาราธนาสรีระสังขารพระครูวิทิตศาสนกิจจากวัดสันติธรมสู่จิตกาธานสุสานเทศบาลช้างเผือก เมือง เชียงใหม่
เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2556 พิธีอาราธนาสรีระสังขารพระครูวิทิตศาสนกิจ (หลวงพ่อไพโรจน์ วิโรจโน อายุ 73 ปี พรราา 53 อดีตเจ้าอาวาสวัดดอยปุย อดีตผุ้ช่วยเจ..
พิธีสรงน้ำสรีระสังขารพระครูวิทิตศาสนกิจ (ไพโรจน์ วิโรจโน) ณ ส.ดอยปุย เชียงใหม่
+++วีดีโอ:การสรงน้ำสรีระสังขารพระครูวิทิ­ตศาสนกิจ (หลวงพ่อไพโรจน์ วิโรจโน) ณ อุโบสถ สำนักสงฆ์ดอยปุย ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2..


มหัศจรรย์แห่งชีวิต… หลักคิด 20 ข้อ จากท่าน ว.วชิรเมธี
๑. กลัวลูกมีเซ็กส์ในวัยเรียน ? ไม่อยากให้เกิด ต้องเอาปัญญาใส่ในมือลูก ให้เงินลูกน้อยๆ ให้ความ.....
นัยอันล้ำลึกของคำว่า “ขอบคุณ”
แก้วที่คว่ำอยู่กลางสายฝนต่อให้ฝนตกกระหน่ำทั้งคืน ก็ไม่อาจเต็มไปด้วยน้ำคนที่ไม่ยอมเปิดใจเรียนรู้.....
คำพ่อสอน
” . . . ความเข้มแข็งในจิตใจนี้เป็นสิ่งที่สำคัญที่จะต้องฝึกฝนแต่เล็ก เพราะว่าต่อไปถ้ามีชีวิต.....
ถ้ามนุษย์ไม่มีธรรมะ
ถ้าเอา ธรรมะออกไปแล้ว มนุษย์จะเลวกว่าสัตว์เดรัจฉาน มนุษย์ไม่มีธรรมะแล้ว อันธพาลเต็มบ้านเต็มเมือง .....
  ..บทความทั้งหมด..


สามสิ่งล้ำค่าของชีวิตเรา : Three gems of your life are...
  ป.ล. "จงจริงจัง เคร่งครัด และมีวินัยกับตนเอง แต่จงสุภาพ อ่อนโยน และผ่อนปรนต่.....
นี่หรือเมืองพุทธ
  นี่หรือเมืองพุทธ เกิดอะไรขึ้นกับสังคมของเรา การฆ่ากัน การชิงทรัพย์ ข่มขืน .....
รับได้ไหม? กับสิ่งที่ได้รับ
  รับได้ไหม? กับสิ่งที่ได้รับ เราปล่อยให้ดวงจิตที่รับไม่ได้ลอยนวลมานานเ.....
คาถากันผีที่ดีที่สุดของพระพุทธเจ้า
    คาถากันผีที่ดีที่สุดของพระพุทธเจ้า คนเรานั้นเป็นสิ่งมีชีวิ.....
  ..อนุทินทั้งหมด..