ประวัติการสร้างพระเจ้าประทานพรทันใจ

 

       
   
   
   
   

โดย อมรเทวมหาสิทธา
www.santidham.com
(ภาพประกอบจาก Internet)

 

 
   

การสร้างพระเจ้าทันใจเป็นคติโบรานของล้านนาไทย ซึ่งมีความเชื่อว่า ถ้าวัดใดได้สร้างพระเจ้าทันใจไว้ประจำวัด ก็จะทำให้วัดมีความเจริญรุ่งเรือง บุคคลใดได้มาขอพรก็จะประสบความสำเร็จแบบทันใจ
สาเหตุที่เรียกว่าพระเจ้าทันใจนั้น เพราะมีการสร้างด้วยพิธีกรรมซึ่งจะต้องทำให้เสร็จในวันเดียว เรียกว่า ทันอกทันใจ วันเดียวก็ได้กราบไหว้แล้ว ดังนั้นส่วนมากพระเจ้าทันใจ จึงมึกจะสร้างด้วยปูน หรือดิน เพราะมีความสะดวกในการสร้างมากกว่าการสร้างด้วย โลหะ และการสร้างก็มีพิธีกรรมมากมายซึ่งสลับซับซ้อน

ชาวล้านนานิยมสร้างวิหารให้พระเจ้าทันใจอยู่แยกต่างหาก เรียกว่า วิหารพระเจ้าทันใจ
สำหรับให้ ญาติโยม ได้กราบไหว้ขอพร เป็นการเฉพาะ

สำหรับรูปแบบการสร้างพระเจ้าทันใจ โดยมากมักจะมีขนาดย่อมไม่ใหญ่มาก มักจะเป็นปางสมาธิ หรือปางมารวิชัย ที่ปรากฏว่าพิเศษก็มีพระเจ้าทันใจ วัดพระธาตุหริภุญชัย จังหวัดลำพูน สร้างเป็นปางยืน ดังนั้นเรื่องปางจึงไม่ได้จำกัดว่าจะต้องเป็นปางอะไร

สำหรับพระเจ้าทันใจวัดสันติธรรม นั้น สร้างเป็นปางประทานพร ทรงเครื่องจักรพรรดิ์ หล่อด้วยโลหะ ถือว่าเป็นความยากสำหรับช่างที่จะทำให้มีความผิดพลาดไม่ได้เลย

 


พระเจ้าทันใจ วัดพระธาตุช่อแฮ จังหวัดแพร

 
   

พระเจ้าประทานพรทันใจวัดสันติธรรม โดย ความปรารภของพระเดชพระคุณ หลวงพ่อพระครูวิมลธรรมรัต (ศรีนวล วิมโล) เจ้าอาวาสวัดสันติธรรม และคณะศรัทธา มีคุณรัชนี อัตวุฒิ , คุณกมล - ผวงผกา ตรีวัฒนกุล, คุณศิริรัตน์ ซื้อสุวรรณ์ เป็นประธาน ได้บริจาคปัจจัยจำนวน ๒๐๐,๐๐๐ บาท เพื่อสร้างพระเจ้าทันใจ ปางประทานพร ทรงเครื่องล้านนา เพื่อประดิษฐาน ณ ศาลาปฏิบัติธรรมชั้น ๒

สำหรับนายช่างผู้ได้รับผิดชอบในการปั้นหุ่นและหล่อพระเจ้าประทานพรทันใจ รวมทั้งสร้างซุ้มปูนปั้นเพื่อประดิษฐานบนศาลาปฏิบัติธรรมชั้น ๒ นั้น ได้แก่ ช่างป้อม บ้านแม่ปูคา อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่

ได้ทำพิธีเททองหล่อพระเจ้าทันใจ เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๕๓ วันวิสาขบูชา ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๗ ปีขาล ณ มณฑลพิธีวัดสันติธรรม เวลา ๐๖.๒๙ น ภูมิปาโล ฤกษ์
โดยมี พระธรรมกิตติเมธี กรรมการมหาเถรสมาคม และเจ้าคณะภาค เป็นประทานเททองหล่อ
พระพุทธิสารโสภณ เจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ - ลำพูน - แม่ฮ่องสอน (ธ) จุดเทียนชัย
พระสงฆ์วัดสันติธรรม ๙ รูป เจริญชัยมงคลคาถา
พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ ๕ รูป นั่งปรกอธิษฐานจิต ได้แก่
๑.พระธรรมกิตติเมธี วัดสัมพันธวงศาราม กรุงเทพ
๒.พระพุทธิสารโสภณ วัดล้านนาญาณสังวราราม
๓.พระครูวิทิตศาสนกิจ วัดดอยปุย
๔.พระครูปลัดสุวัฒนวรคุณ วัดเจดีย์หลวงวรวิหาร
๕.พระวินัยเมธี วัดสัมพันธวงศาราม กรุงเทพ

ในขณะที่ทำพิธีเททอง ได้มีผู้มีจิตศรัทธาบริจาคทองคำร่วมเทลงในองค์พระด้วย เป็นจำนวนมาก

ด้วยพุทธานุภาพ ทำให้การเททองได้ผลออกมาเรียบร้อยดี ทองไหลทั่วทั้งองค์พระ ช่างได้ทำการขัดแต่งผิวของพระเจ้าทันใจให้เรียบร้อยแล้วเสร็จในวันเดียว คณะศิษย์แม่ชีเพียงเดือน ธรรมสถานมหาวิทยาลัยเชียงใหม่,คณะศรัทธาจากจังหวัดจันทบุรี,คณะศรัทธาวัดสันติธรรม ได้ร่วมกันบริจาคอัญมณีเพชร พลอย เป็นพุทธบูชาแด่องค์พระเจ้าทันใจเป็นจำนวนมากจนติดไม่หมด
เฉพาะส่วนสำคัญเช่น ๑. พระอุณหิสฝังทับทิมแดง ๒.หน้ามงกุฏฝังทับทิมเลือดนก ๓.กลางฝาพระหัตถ์ประทานพร ฝังแร่เยตันศรีตรูตายะ จากพม่า และอื่น ๆ อีกเป็นจำนวนมาก

ได้ประกอบพิธีบรรจุหัวใจพระเจ้า และบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ พระแก้วขาว ในพระเศียร ในเวลา ๒๑.๐๐ น.
แม้ขณะทำพิธีบรรจุหัวใจ ก็ได้มีผู้มีจิตศรัทธา บริจาค ทองคำ เพชร พลอย พระเครื่อง เพื่อบรรจุใจหัวใจ และพระเศียรของพระเจ้าทันใจเป็นจำนวนมาก

ประกอบพิธีพุทธภิเษกแบบล้านนาไทย สวดมนต์ตั๋น โดย พระเถระจากวัดต่าง ๆ ๙ วัด จนถึงเวลาเที่ยงคืน
พระครูวิมลธรรมรัต ประกอบพิธีเบิกเนตร (ไขตาพระเจ้า) คณะผู้บวชเนกขัมมะได้ร่วมกันเจริญบทพุทธคุณ ๑๐๘ จบ


หลังจากนั้นช่างติดพลอยได้ติดพลอยเสร็จแล้ว ช่างปิดทองก็ได้ลงมือปิดทองไปพร้อมกัน จากนั้นคณะเนกขัมมะได้ร่วมกันประกอบพิธีกวนข้าวมธุปายาส
เพื่อถวายเป็นพุทธบูชาในเวลาเช้าของวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๕๓


เมื่อถึงเวลารุ่งอรุณ พระเจ้าทันใจก็สำเร็จสิ้นพิธีกรรมทั้งหมด ทั้งเททอง ขัดแต่ง พุทธาภิเษก ฝังพลอย ปิดทอง ถวายข้าวมธุปายาส เสร็จในเวลา ๑ วัน ๑ คืน นับว่าเป็นความอัศจรรย์ในพุทธานุภาพและพลังแห่งความสามัคคีทั้งทางสงฆ์และฆราวาส พระเจ้าทันใจองค์นี้มีรูปลักษณะงดงามยิ่งนัก

ทางคณะผู้จัดสร้างจึงได้ถวายพระนามให้องค์ท่านว่า " พระเจ้าประทานพรทันใจ" นับว่าเป็นพระเจ้าทันใจที่มีความมงคลเป็นพิเศษอยู่ ๗ ประการดังนี้
๑. เป็นพระเจ้าทันใจที่สร้างจากโลหะทองเหลืองผสมทองคำ
๒. สร้างเสร็จในวันเดียว
๓. ปิดทองเสร็จในวันเดียว
๔. ติดเพชร พลอย เสร็จในวันเดียว
๕. ได้รับเมตตาจากครูบาอาจารย์ จารแผ่นทอง และอธิษฐานจิตให้กว่า ๑๔๑ รูป ทั่วประเทศ
๖. เป็นปางประทานพร
๗. เป็นปางทรงเครื่องซึ่งนับว่าทำยาก

คณะผู้จัดสร้างแน่ใจอย่างยิ่งว่า หลวงพ่อเจ้าพระเจ้าประทานพรทันใจ องค์นี้ มีความศักดิ์ศิทธิ์ มีพุทธานุภาพสูงส่ง สามารถ ประทานพรให้กับผู้ตั้งจิตอธิษฐานขอให้ ให้ได้อย่างทันอกทันใจแน่นอน
ปัจจุบันพระเจ้าประทานพรทันใจประดิษฐานอยู่ ในซุ้มปูนปั้น บนศาลาปฏิบัติธรรมชั้น ๒ เปิดให้พุทธศาสนิกชนเข้าสักการะบูชาได้ทุกวัน

ในการนี้เพื่อความเป็นสิริมงคล เพื่อความศักดิ์สิทธิ์ขององค์พระเจ้าทันใจ ทางวัดได้ส่งแผ่นทองเหลืองให้พ่อแม่ครูบาอาจารย์ผู้ทรงคุณวิเศษ ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ ทั่วประเทศไทย กว่า ๑๔๑ รูป ได้จารแผ่นทองและอธิษฐานจิตเพื่อนำมาหล่อพระเจ้าทันใจในครั้งนี้ด้วย ครูบาอาจารย์ที่อยู่ใกล้สามารถเดินทางนำแผ่นทองไปให้ท่านอธิษฐานจิตด้วยตนเองได้ทางวัดก็จะนำไปหาท่านเอง

ชมประมวลภาพบรรยากาศพิธีพระเจ้าประทานพรทันใจ (คลิก)

 

 
   

รายนามพระเถราจารย์ที่เมตตาจารและอธิษฐานจิตแผ่นทอง หล่อพระเจ้าทันใจ 
ฝ่ายธรรมยุติกนิกาย

 1. พระอุดมญาณโมลี   (หลวงปู่จันทร์ศรี  จนฺททีโป)  วัดโพธิ์สมภรณ์  อ.เมือง  จ.อุดรธานี
 2. พระเทพเมธาภรณ์  วัดสนามพราหมณ์  อ.เมือง จ.เพชรบุรี
 3. พระราชเจติยาจารย์  (หลวงปู่ชูเกียรติ  อภโย) วัดเจดีย์หลวงวรวิหาร  อ.เมือง  จ.เชียงใหม่
 4. พระราชพุทธิมงคล  (หลวงปู่ทองบัว ตนฺติกโร) วัดโรงธรรมสามัคคี อ.สันกำแพง  จ.เชียงใหม่
 5. พระราชเมธาจารย์ วัดจำทรายมูล อ.ห้างฉัตร  จ.ลำปาง
 6. พระราชวรคุณ (หลวงปู่สมศักดิ์ ปณฺฑิโต) วัดบูรพาราม ต.ในเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์
 7. พระวินัยวงศาจารย์ (หลวงพ่อเปรื่อง  ฐานงฺกโร)  วัดสันติวัฒนา  ต.สักหลง อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ 67110
 8. พระโสภณวิสุทธิคุณ (หลวงปู่บุญเพ็ง กัปปโก) วัดป่าวิเวกธรรม  อ.เมือง จ.ขอนแก่น
 9. พระญาณวิศิษฏ์ (หลวงปู่ทอง จันทสิริ) วัดอโศการาม ต.ท้ายบ้าน  อ.เมือง จ.สมุทรปราการ
 10. พระพิศาลศาสนกิจ (พระอาจารย์เยื้อน ขนฺติพโล) วัดเขาศาลาอตุลฐานจาโร อ.บัวเชด จ.สุรินทร์
 11. พระภัทรศีลสังวร (หลวงปู่เจริญ  ราหุโล)  วัดป่าพระธาตุเขาน้อย  กิ่งอ.บ้านคา  จ.ราชบุรี
 12. พระครูกิตติสารประสาธน์ (ประสงค์ กิตฺติสาโร) วัดป่าวิสุทธิธรรม อ.โคกศรีสุพรรณ จ.สกลนคร
 13. พระครูโกวิทสังฆการ (พระอาจารย์สัมภาษ โกวิโท)  วัดกุดเรือคำ อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร
 14. พระครูธรรมธรหนูพิน  ฐานุตฺตโม  วัดดอยแม่ปั๋ง  อ.พร้าว  จ.เชียงใหม่
 15. พระครูปัญญาวรคุณ (หลวงพ่อทองแดง) วัดดอยพระเจ้าตนหลวง  อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่
 16.  พระครูปัญญาศีลวัฒน์   วัดป่าบ้านใหม่   ต.ปางหมู อ.เมือง  จ.แม่ฮ่องสอน
 17.  พระครูพิพัฒน์พิทยาคม(หลวงพ่อเจริญ ฐานยุตโต)  วัดโนนสว่าง อ.หนองวัวซอ  จ.อุดรธานี
 18.  พระครูพุทธิสารสุนทร (หลวงพ่อบุญกู้ อนุวฑฺฒโน)  วัดพระศรีมหาธาตุ  เขตบางเขน กรุงเทพ ฯ
 19.  พระครูวิทิตธรรมาภิวัฒน์ (วิชิต วิทิโต) วัดป่าภูธรพิทักษ์ ตำบลธาตุเชิงชุม อ.เมือง จ.สกลนคร
 20.  พระครูวิศาลสมาธิวัตร (หลวงพ่อก้าน ฐิตธมฺโม)  วัดราชายตนบรรพต  อ.หัวหิน  จ.ประจวบคีรีขันธ์
 21.  พระครูสังฆพิเนตบุญจันทร์  จนฺทสีโล  วัดป่ากิ่วดู่  อ.ฝาง  จ.เชียงใหม่
 22.  พระครูสุจิณรัตนาภรณ์  วัดถ้ำเจ้าผู้ข้า บ้านทิดไท ตำบลไร่ อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร
 23.  พระครูสุนทรธรรมาภรณ์(พระอาจารย์พยุง ชวนปัญโญ)วัดป่าบ้านหนองผือ  อ.พรรณนานิคม  จ.สกลนคร
 24.  พระครูสุนทรศีลขันธ์ (หลวงปู่สิงห์ทอง ปภากโร) วัดป่าสุนทราราม อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร
 25.  พระครูสุเมธปัญญาคุณ  วัดสันติวนาราม  ต.แม่คะ  อ.ฝาง  จ.เชียงใหม่
 26.  พระครูอุดมธรรมสุนทร (หลวงปู่แปลง สุนทโร) วัดป่าอุดมสมพร อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร
 27.  พระอาจารย์จรัญ  อภิชาโต  วัดถ้ำโบราญ (ถ้ำเหง้า)  อ.แม่สะเรียง  จ.แม่ฮ่องสอน
 28.  พระอาจารย์บุญชวน ธมฺมโฆสโก วัดป่าวังน้ำทิพย์เทพสถิตวนาราม อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร
 29.  พระอาจารย์บุญเรือง กตปุญโญ วัดอริยวงศาราม (หนองน้ำขาว) อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี
 30.  พระอาจารย์บุญอุ้ม  อาภัสสโร วัดป่าโนนแพง อ.บ้านแพง จ.นครพนม
 31.  พระอาจารย์มงคล สิริมังคโล วัดป่าโป่งกระทิงบน อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี
 32.  พระอาจารย์มหามานพ จาครโท วัดอริยวงศาราม (หนองน้ำขาว) อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี
 33.  พระอาจารย์เมือง พลวัฑโฒ วัดป่ามัชฌิมาวาส อ.เมือง  จ.กาฬสินธุ์
 34.  พระอาจารย์แยง สุขกาโม วัดเจติยาคีรีวิหาร (ภูทอก) อ.ศรีวิไล จ.หนองคาย
 35.  พระอาจารย์วรงคต  วิริยธโร วัดถ้ำเมืองนะ ต.เมืองนะ อ.เชียงดาว  จ.เชียงใหม่
 36.  พระอาจารย์สมเกียรติ ชิตมาโร วัดถ้ำพระตาลเลียน อ.กุดจับ จ. อุดรธานี
 37.  พระอาจารย์สมัย สมาหิโต วัดป่าอุดมสมพร อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร
 38.  พระอาจารย์สาคร ธัมมาวุโธ วัดป่ามณีกาญจน์ อ.บางกรวย  จ.นนทบุรี
 39.  พระอาจารย์สุวัฒน์  อาจาโร   วัดป่าวัฒนาราม ต.บ้านหลวง  อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่
 40.  พระอาจารย์อุทัย ธมฺมวโร วัดภูย่าอู่ อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี
 41.  หลวงตาแตงอ่อน กลฺยาณธมฺโม วัดป่าโชคไพศาล อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร
 42.  หลวงตามหาโส  กัสสโป วัดป่าคำแคนเหนือ อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น
 43.  หลวงปุ่บุญพิน  กตปุญโญ วัดผาเทพนิมิตร อ.นิคมน้ำอูน  จ.สกลนคร
 44.  หลวงปู่กวง  โกสโล  วัดป่านาบุญ  อ.แม่แตง  จ.เชียงใหม่
 45.  หลวงปู่คำบ่อ ฐิตปัญโญ วัดใหม่บ้านตาล อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร
 46.  หลวงปู่คำพอง ขันติโก วัดป่าอัมพวัน ต.น้ำหมาน อ.เมือง  จ.เลย
 47.  หลวงปู่คำสุข ญาณสุโข วัดป่าซับคำกอง อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์
 48.  หลวงปู่คูณ สุเมโธ วัดป่าภูทอง ต.บ้านผือ อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี
 49.  หลวงปู่เคน  เขมาสโย  วัดป่าหนองหว้า  ต.ทรายมูล  อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร
 50.  หลวงปู่จันทา  ถาวโร วัดป่าเขาน้อย อ.วังทรายพูล จ.พิจิตร
 51.  หลวงปู่จาม มหาปุญโญ วัดป่าวิเวกวัฒนาราม อ.คำชะอี จ.มุกดาหาร
 52.  หลวงปู่เนย สมจิตฺโต วัดป่าโนนแสนคำ บ.ทุ่งคำ ต.เจริญศิลป์ อ.เจริญศิลป์ จ.สกลนคร
 53.  หลวงปู่บุญมา  คมฺภีรธมฺโม  วัดป่าสีห์พนม  ต.บงใต้  อ.สว่างแดนดิน  จ.สกลนคร
 54.  หลวงปู่บุญมา กัลยาณคุตโต วัดป่าบ้านหนองอ้อ อ.หนองวัวชอ จ.อุดรธานี
 55.  หลวงปู่บุญฤทธิ์  ปัณฑิโต สำนักสงฆ์สวนทิพย์ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี
 56.  หลวงปู่บุญหนา ธัมทินโน วัดป่าโสตถิผล อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร
 57.  หลวงปู่ประสาร สุมโน วัดป่าหนองไคร้ ต.หนองหิน อ.เมือง จ.ยโสธร
 58.  หลวงปู่ประสิทธิ์  ฉนฺทคโม  วัดอรัญญวิเวก  อ.แม่แตง   จ.เชียงใหม่
 59.  หลวงปู่ผอง อุชุจาโร วัดป่าดงยาง อ.บ้านม่วง  จ.สกลนคร
 60.  หลวงปู่ผาง โกสโล  วัดภูหินแตก  อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร
 61.  หลวงปู่ผ่าน ปัญญาปทีโป วัดป่าประทีปปุญญาราม อ.อากาศอำนวย จ.สกลนคร
 62.  หลวงปู่เผย วิริโย วัดถ้ำผาปู่ ต.นาอ้อ จ.เลย
 63.  หลวงปู่พิศดู ธมฺมจารี วัดเทพธารทอง ต.พลวง กิ่งอ.เขาคิชฌกูฏ จ.จันทบุรี
 64.  หลวงปู่ฟัก สันติธัมโม วัดพิชัยพัฒนาราม (เขาน้อยสามผาน ) ต.สองพี่น้อง อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี
 65.  หลวงปู่แฟ็บ สุภัทโท วัดป่าดงหวาย  อ.บ้านม่วง จ.สกลนคร
 66.  หลวงปู่รำพึง วัดมณีชลขันธ์  ต.พรหมมาสตร์ อ.เมืองจ.ลพบุรี
 67.  หลวงปู่ลี กุสลธโร วัดดอยธรรมเจดีย์เกสรสีลคุณ (ภูผาแดง) อ.หนองวัวซอ จ.อุดรธานี
 68.  หลวงปู่วิไล  เขมิโย วัดถ้ำพญาช้างเผือก อ.คอนสาร  จ.ชัยภูมิ
 69.  หลวงปู่สังข์ สังกิจโจ วัดป่าอาจารย์ตื้อ อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่
 70.  หลวงปู่สังวาลย์   ธมฺมสาโร วัดป่าเขามโนรา บ้านห้วยร่วม ต.ทองหลาง อ.ห้วยคต  จ.อุทัยธานี
 71.  หลวงปู่สาย   เขมธัมโม วัดป่าพรหมวิหาร อ.โนนสัง จ.หนองบัวลำภู
 72.  หลวงปู่เสน  ปัญญาธโร วัดราษฎ์สงเคราะห์ (ป่าหนองแซง) อ.หนองวัวซอ จ.อุดรธานี
 73.  หลวงปู่หลอ นาถกโร วัดถ้ำอภัยดำรงธรรม อ.ส่องดาว จ.สกลนคร
 74.  หลวงปู่เหลือง ฉันทคาโม วัดกระดึงทอง จ.บุรีรัมย์
 75.  หลวงปู่อว้าน เขมโก วัดป่านาคนิมิตร อ.โคกศรีสุพรรณ จ.สกลนคร
 76.  หลวงปู่อ่ำ ธัมมกาโม วัดป่าธุดงคสถานสันติวรญาณ ต.วังศาลา อ.วังโป่ง จ.เพชรบูรณ์
 77.  หลวงปู่อุ่นหล้า  ฐิตธัมโม วัดป่าแก้วชุมพล อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร
 78.  หลวงพ่อก้าน จิตตธมโม  วัดถ้ำเป็ด อ.ส่องดาว จ.สกลนคร
 79.  หลวงพ่อขันตี ญาณวโร  วัดป่าม่วงไข่  ต.สานตม อ.ภูเรือ จ.เลย
 80.  หลวงพ่อจันทร์เรียน  คุณวโร วัดถ้ำสหายธรรมจันทร์นิมิตร อ.หนองวัวซอ จ.อุดรธานี
 81.  หลวงพ่อณรงค์ อาจาโร วัดป่ากกสะทอน  ตำบลบ้านตาด อ.เมือง  จ.อุดรธานี
 82.  หลวงพ่อทองใส จันทโสภโณ วัดเทพพิทักษ์ปุณณาราม ปากช่อง นครราชสีมา
 83.  หลวงพ่อบุญหนัก  ถาวโร  สำนักสงฆ์พระธาตุดอยอ่างขาง  อ.ฝาง จ.เชียงใหม่
 84.  หลวงพ่อประสิทธิ์  ปุญมากโร วัดป่าหมู่ใหม่ อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่
 85.  หลวงพ่อเปลี่ยน  ปัญญาปทีโป วัดอรัญวิเวก อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่
 86.  หลวงพ่อวงศ์ สุภาจาโร วัดคำพระองค์ ต.อุดมพร อ.เฝ้าไร่ จ.หนองคาย
 87.  หลวงพ่อสมจิต วัดภูเขาล้อม (วัดควนจง) ต.นาหม่อม อ.หาดใหญ่  จ.สงขลา
 88.  หลวงพ่อสมชาติ อภิชาโต  วัดป่าวังศิลา อ.ป่าแดด  จ.เชียงราย
 89.  หลวงพ่อสุธรรม  สุธัมโม วัดป่าหนองไผ่ ต.ดงมะไฟ อ.เมือง จ.สกลนคร
 90.  หลวงพ่ออินทร์ถวาย  สันตุสสโก วัดป่านาคำน้อย อ.นายูง จ.อุดรธานี
 91.  หลวงปู่บุญหนา  สปปญฺโญ  วัดศรีสะอาด  ต.โคกสี  อ.สว่างแดนดิน  จ.สกลนคร
 

รายนามพระเถราจารย์ที่เมตตาจารและอธิษฐานจิตแผ่นทอง หล่อพระเจ้าทันใจ 
ฝ่ายมหานิกาย

  1.พระธรรมมังคลาจารย์ วัดพระธาตุศรีจอมทอง อ.จอมทอง จ. เชียงใหม่
  2. พระเทพวิทยาคม (หลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ) วัดบ้านไร อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา
  3. พระราชธรรมาลังการ  วัดบุญวาทย์วิหาร  อ.เมือง จ.ลำปาง
  4. พระราชปัญญาโมลี วัดพระธาตุหริภุญชัย  อ.เมือง  จ.ลำพูน
  5. พระราชสังวรญาณ (หลวงปู่สมุทร อธิปญฺโญ) วัดเวฬุวัน(เขาจีนแล) ต . นิคมสร้างตนเอง อ . เมือง จ.ลพบุรี
  6. พระครูวินิฐธรรมขันธ์  (หลวงพ่อเจริญ)  วัดจันเสน อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์
  7. พระครูธรรมธรเล็ก สุธมฺมปญฺโญ วัดท่าขนุน  อ.ทองผาภูมิ  จ.กาญจนบุรี
  8. พระครูบวรสุขบท (หลวงปู่ครูบาสุข  ชาตสุโข) วัดป่าซางน้อย ต.บ้านแป้น  อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน 
  9. พระครูบาพัฒนากร
  วัดบ้านปาง  อ.ลี้  จ.ลำพูน
  10. พระครูบาสง่า วัดพระธาตุดอยกวางคำ อ.ทุ่งหัวช้าง จ.ลำพูน
  11. พระครูบาอินสม  สุวีโร  วัดพระธาตุจอมทอง ต.แม่สะเรียง อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน
  12. พระครูปทุมชัยกิจ (หลวงปู่นะ ฐิตปญฺโญ) วัดปทุมธาราม (หนองบัว) อ.วัดสิงห์ จ.ชัยนาท
  13. พระครูปภัสธรรมรังสี (ครูบาจันทะรังษี) วัดกู่เต้า อ.เมือง จ.เชียงใหม่
  14. พระครูปลัดอนันต์ พัทธญาโณวัดจันทราราม (ท่าซุง) อ.เมือง จ.อุทัยธานี
  15. พระครูพิชิตธีรคุณ (หลวงปู่ธีร์) วัดจันทราวาส ลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์
  16. พระครูพิศิษฏ์นันทการ (หลวงปู่บุญทา ถาวโร) วัดสุนันทาราช ต.หนองแคน อ.ปทุมรัตน์ จ.ร้อยเอ็ด
  17. พระครูโพธิโสภณ (หลวงปู่ครูบาศรีวัย โพธิวํโส) วัดหนองเงือก ต.แม่แรง อ.ป่าซาง จ.ลำพูน
  18. พระครูภัทรกิจโสภณ วัดพุทไธสวรรย์  ต.สำเภาล่ม อ.พระนคร ฯ จ.อยุธยา
  19. พระครูภาวนาพิลาส (หลวงตาวัชรชัย)  วัดเขาวง(ถ้ำนารายณ์)  อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี
  20. พระครูมงคลปุญญาคม (หลวงปู่บุญมา) วัดบ้านสา  อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง
  21. พระครูมงคลสาธุวัตร (หลวงปู่ผาด  อภินันโท) วัดไร่ ต.ศาลเจ้าโรงทอง อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง
  22. พระครูมงคลโสตถิตธรรม  วัดสุพรรณรังษี อ.เมือง จ.ลำพูน
  23. พระครูมนูญกิจจาทร วัดทากาศ อ.แม่ทา จ.ลำพูน
  24. พระครูวรธรรมมาภิรมณ์ (ครูบาเมืองคำ) วัดศรีเมืองยู้  จ.ลำพูน
  25. พระครูวิจารณ์ธรรมคุณ (หลวงพ่อชาญ  อิณมุตฺโต) วัดบางบ่อ อ.บางบ่อ  จ.สมุทรปราการ
  26. พระครูวิจิตรชยานุรักษ์ (หลวงพ่อพร้า  อัตตสันโต) วัดโคกดอกไม้ ต.ดงคอน อ.สรรคบุรี  จ.ชัยนาท
  27. พระครูวิชัยกิจจารักษ์ (หลวงพ่ออุดม อุตตมปัญโญ) วัดพิชัยสงคราม  จ.พระนครศรีอยุธยา
  28. พระครูวิทิตเจติยานุรักษ์  วัดพระธาตุหริภุญชัย  อ.เมือง จ.ลำพูน
  29. พระครูวินัยธรธนศักดิ์ (ศักดิ์ชัย  ธัมมสุนทโร) วัดลิ้นทอง อ.เมือง จ.อ่างทอง
  30. พระครูวิสิฐปัญญากรณ์ วัดบ้านตองอำเภอเมือง  จังหวัดลำพูน
  31. พระครูศีลพิลาศ (หลวงปู่ครูบาจันทร์แก้ว) วัดศรีสว่าง อ.หางดง  จ.เชียงใหม่
  32. พระครูสิริโพธิรักษ์ ( หลวงปู่ยวง อาภสฺสโร )  วัดโพธิ์ศรี ต.หนองกระทุ่ม อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี
  33. พระครูสุทธรอรรถการ วัดพระพุทธบาทผาหนาม  ต.ป่าไผ่ อ.ลี้  จ.ลำพูน
  34. พระครูสุนทรศีลวิมล (หลวงปู่บุญเลิศ ฐานจาโร) วัดหัวเขา ต.โพนทอง อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี
  35. พระครูอดุลปุญญาภิรม วัดหัวฝาย อ.ทุ่งเสลี่ยม  จ.สุโขทัย
  36. พระครูอรรถกิจจาการ (ครูบาอุ่น อัตถกาโม) วัดโรงวัว ต.แม่ก๊า อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่
  37. พระครูอุทัยธรรมสาร (หลวงพ่ออั้น อภิปาโล)  วัดธรรมโฆษก (โรงโค) อ.เมือง จ.อุทัยธานี
  38. พระครูอุทิศธรรมรส (หลวงพ่อโฉม  ฐิติญาโณ) วัดเขาปฐวี ต.ตลุกดู่ อ.ทัพทัน จ.อุทัยธานี
  39. พระปรินทร์ ธมฺมสรโณ   วัดเขาแร่  ต.ทุ่งเสลี่ยม   อ.ทุ่งเสลี่ยม จ.สุโขทัย ๖๔๑๕๐
  40. พระอธิการเกรียงศักดิ์   โชติธมฺโม  วัดบ้านปางอ.ลี้  จ.ลำพูน
  41. พระอธิการอิสระ ธัมมวาที  วัดวังมน ม. 4 ตำบลแม่ตืน ลี้ ลำพูน 51110
  42. พระอาจารย์จารึก  จาริโก วัดห้วยเตง (สำนักปฏิบัติธรรมพุทธจาริก) อ.พรหมคีรี จ.นครศรีธรรมราช
  43. พระอาจารย์บุญรอด วัดพระธาตุจอมแจ้ง อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน
  44. พระอาจารย์วิชัย เขมิโย วัดถ้ำผาจม อ.แม่สาย จ.เชียงราย
  45. หลวงปู่ครูบาครอง  ขัตติโย  ที่พักสงฆ์บ้านท่าอุดม บ.ท่าอุดม ต.แม่ปะ อ.เถิน จ.ลำปาง
  46. หลวงปู่ครูบาดวงดี ยติโก วัดวุฒิราษฎร(บ้านฟ่อน) อ.หางดง จ.เชียงใหม่
  47. หลวงปู่ครูบาตั๋น ปัญโญ สำนักสงฆ์ม่อนปู่อิ่น อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่
  48. หลวงปู่ครูบาบุญมา  สุภทฺโท  วัดบ้านสา อ.แจ้ห่ม  จ.ลำปาง
  49. หลวงปู่ครูบามหาสิงห์  วิสุทโธ  วัดพระพุทธบาทถ้ำป่าไผ่ ต.ป่าไผ่  อ.ลี้ จ.ลำพูน
  50. หลวงปู่เสริฐ  เขมโก  วัดโอภาสี ต.สำนักทอง อ.เมือง จ.ระยอง
  51. หลวงปู่ใส ปัญญาพโล วัดเขาตำบล ต.นาโสม อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี 
  52. หลวงพ่อครูบาเจ้าเพชร วชิรมโน วัดอ้อมแก้วมณีโชติ ต.ไผ่หลิว อ.ดอนพุด จ.สระบุรี
  53. หลวงพ่อฉลวย   อชิโต  วัดป่าบ้านโนนสว่าง ต.บ้านม่วง อ.สังคม  จ.หนองคาย
  54. หลวงพ่อชวน  กตปุญโญ  วัดเขาแก้ว ต.องครักษ์ อ.โพธิ์ทอง จ.อ่างทอง
  55. หลวงพ่อธี  วิจิตฺตธมฺโม สำนักวิปัสสนาภาวนาอนัตตารามถ้ำวัว ต.เมืองนะ  อ.เชียงดาว  จ.เชียงใหม่

 

ภาพตัวอย่างแผ่นทองที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์ได้เมตตาจารและส่งกลับมาให้วัดสันติธรรม

ประมวลภาพแผ่นทองที่พ่อแม่ครูอาจารย์ได้เมตตาจารเพื่อหล่อพระเจ้าทันใจ
   
 
 
ภาพครูบาอาจารย์จารแผ่นยันต์และอธิษฐานจิต
   
   
   
   
 
วัดสันติธรรม ต.ช้างเผือก อ.เมือง จังหวัดเชียงใหม่ ๕๐๓๐๐
โทร. ๐๕๓-๒๒๑๗๙๒  ๐๘-๗๑๙๓-๓๑๖๙  ๐๘-๖๑๘๗-๓๙๔๒ และ ๐๘-๑๖๐๒-๗๕๐๐