ครูบาฟ้าหลั่ง (ครูบาอิน อินฺโท)
 
 


ประวัติครูบาอิน อินฺโท
พระครูวรวุฒิคุณ (ครูบาอิน อินฺโท)
วัดคันธาวาส กิ่งอำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่
ท่านเป็นพระอริยสงฆ์ผู้ทรงอภิญญาญาณ ท่านสามารถแสดงฤทธิ์ได้หลายอย่าง หลวงปู่สิม พุทฺธาจาโร ได้ให้ความเคารพนับถือท่านครูบาอิน เป็นอย่างมาก
 
   
 
   
 
   
 
   
   
 

 


พระธาตุครูบาอิน อินฺโท แปรสภาพจากเถ้าอังคาร

 
 
อัฐิธาตุของครูบาอิน อินฺโท กำลังแปรสภาพเป็นพระธาตุ
 
 
 
 
เกศาธาตุของครูบาอิน อินฺโท
 
 
 
 
     
     
     
     
 
 
 
วัดสันติธรรม ต.ช้างเผือก อ.เมือง จังหวัดเชียงใหม่ ๕๐๓๐๐
โทร. ๐๕๓-๒๒๑๗๙๒  ๐๘-๗๑๙๓-๓๑๖๙  ๐๘-๖๑๘๗-๓๙๔๒ และ ๐๘-๑๖๐๒-๗๕๐๐