พระครูปัญญาวรวัตร ครูบาผาผ่า(ปัญญา) ปัญญาวโร
 
 

 

 


ประวัติครูบาผาผ่า ปัญญาวโรพระครูปัญญาวรวัตร ครูบาผาผ่า (ปัญญา) ปัญญาวโร
นักบุญแห่งเมืองยวม แม่ฮ่องสอนที่ ครูบาศรีวิชัย นักบุญแห่งล้านนาไทย กล่าวยกย่องเกียรติคุณว่าเป็น "ตุ๊น้อง" หรือ "ครูบาน้อง" ด้วยท่านมีบุญบารมีแก่กล้า มีเจโตปริยญาณ สามารถหยั่งรู้วาระจิตและรู้เหตุการณ์ล่วงหน้าได้ วันพระราชทานเพลิงศพ วันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๐๕ ได้เกิดปรากฏการณ์มหัศจรรย์คือ นอกจากจะเกิดสุริยคราสแล้วได้เกิดเป็นรูปวงกลมคล้ายดวงจันทร์-
ดวงอาทิตย์ เต็มดวงอยู่กลางจีวร ซึ่งใช้ขึงเป็นเพดานที่เผาศพ เป็นสิ่งที่แปลกประหลาดอย่างยิ่ง

 
   
 
   
 
   
 
   
   
 

 


พระธาตุครูบาผาผ่า ได้รับจากโยมคนขับรถวัดทุ่งเมืองปอน อำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน ซึ่งโยมคนนั้นได้รับจากญาติผู้ใหญ่ที่อำเภอแม่สะเรียงมาอีกต่อหนึ่ง

 
 


พระธาตุครูบาผาผ่า มีลักษณ์งดงามคล้ายพระบรมสารีริกธาตุ

 
     
     
 
 
 
 
วัดสันติธรรม ต.ช้างเผือก อ.เมือง จังหวัดเชียงใหม่ ๕๐๓๐๐
โทร. ๐๕๓-๒๒๑๗๙๒  ๐๘-๗๑๙๓-๓๑๖๙  ๐๘-๖๑๘๗-๓๙๔๒ และ ๐๘-๑๖๐๒-๗๕๐๐