แม่ชีแก้ว เสียงล้ำ
 
 

 

 


ประวัติแม่ชีแ้ก้ว เสียงล้ำ

แม่ชีแ้ก้ว เสียงล้ำ
สำนักแม่ชีบ้านห้วย
อำเภอคำชะอี จังหวัดมุกดาหาร

คุณแม่เป็นสาวิกายุคปัจจุบัน ี่ได้รับการยอมรับมากที่สุดใน วงการกัมมัฏฐาน ไทย ท่านเป็นศิษย์ของหลวงปู่มั่น ภูริทตฺโต และหลวงตามหาบัว ญาณสมฺปนฺโน เป็นผู้มีจิตโลดโผน มีความรู้พิเศษมากมาย ทั้งอดีต และอนาคต ดังคำของหลวงตามหาบัวกล่าวว่า .....แม่ชีแก้วที่อยู่บ้านห้วยทรายนี้เป็นลูกศิษย์ดั้งเดิม ของท่านอาจารย์มั่น ตั้งแต่เป็นสาวโน่นนะ แกภาวนาเป็น
ตั้งแต่ยังสาวโน่น ”
..........ความรู้ของคุณแม่แก้ว แปลกพิศดารมาก
ความสำคัญที่สุด เรียกได้ว่าไม่พลาดเลย
ไม่มีพลาด แม่นยำ ไม่เคลื่อนเลย ”

 
   
 
   
 
   
 
   
   
 

 


พระธาตุแม่ชีแก้ว เสียงล้ำ มีลักษณะคล้ายพระบรมสารีริกธาตุ

 
 

พระธาตุแม่ชีแก้ว จัดแสดง ณ พิพิธภัณฑ์ สำนักแม่ชีบ้านห้วยทราย จังหวัดมุกดาหาร

 
 
 
 
 
 
พระธาตุแม่ชีแก้ว จัดแสดงในเจดีย์พิพิธภัณฑ์ วัดป่าแก้วชุมพล จังหวัดสกลนคร
หุ่นขี้ผึ้งรูปเหมือน แม่ชีแก้ว เสี่ยงล้ำ ณ เจดีย์พิพิธภัณฑ์ สำนักแม่ชีบ้านห้วยทราย
 
 
 
 
 
วัดสันติธรรม ต.ช้างเผือก อ.เมือง จังหวัดเชียงใหม่ ๕๐๓๐๐
โทร. ๐๕๓-๒๒๑๗๙๒  ๐๘-๗๑๙๓-๓๑๖๙  ๐๘-๖๑๘๗-๓๙๔๒ และ ๐๘-๑๖๐๒-๗๕๐๐