หลวงปู่บุญรอด อธิปุญฺโญ
 
 


ประวัติหลวงปู่บุญรอด อธิปุญฺโญ

หลวงปู่บุญรอด อธิปุญโญ
วัดถ้ำไทรทอง จังหวัดกาฬสินธุ์

ท่านเป็นศิษย์ของหลวงปู่อ่อน ญาณสิริ และ หลวงปู่หล้า เขมป้ตโต
เดิมเป็นชาวบ้านบ้านหนองบัวบานอำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี
เมื่ออุปสมบทแล้ว ส่วนใหญ่ท่านจะอยู่ศึกษากับหลวงปู่อ่อน ญาณสิริ   ที่วัดป่านิโครธาราม บ้านหนองบัวบานนั้น ท่านจึงเป็น คนบ้านเดียวกัน และศิษย์ร่วมสำนักเดียวกันกับครูบาอาจารย์ ผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบอีก หลายรูป เช่น
หลวงปู่ลี กุสลธโร วัดภูผาแดง จังหวัดอุดรธานี
พระอาจารย์ประสิทธิ์ ปุญญมากโร วัดป่าหมู่ใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
พระอาจารย์จันทร์เรียน คุณวโร วัดถ้ำสหาย จังหวัดอุดรธานี ฯลฯ
เมื่อท่านมาตั้งวัดถ้ำไทรทอง ปรากฏว่ามีพระเณรเข้ามาอยู่ศึกษา
กับท่านเป็นจำนวนมาก และมีผู้ศรัทธาถวายที่ดินแก่ท่านเพื่อตั้งวัด
หลายวัด ทำให้ท่านมีวัดสาขาในความดูแลอีกเกือบ ๒๐ วัด
ซึ่งส่วนใหญ่อยู่ในเขต จังหวัดกาฬสินธุ์นั่นเอง เมื่อท่านมรณภาพ อย่างกะทะหัน เมื่ออายุได้เพียง ๖๑ ปี และถวายเพลิงศพของท่าน เมื่อก่อนเข้าพรรษาปีที่แล้ว ปรากฏว่าอัฐิและอังคารของท่าน แปรสภาพเป็นพระธาตุจำนวนมาก

 


 
   
 
   
 
   
 
   
   
 

 


พระธาตุหลวงปู่บุญรอด แปรสภาพจากเศษอัฐิ

 
 
อัฐิธาตุหลวงปู่บุญรอด
 
 
 
 
อัฐิธาตุหลวงปู่บุญรอด
 
 
 
พระธาตุและอัฐิหลวงปู่บุญรอด (ภาพจาก WATPA.COM)
 
     
     
     
     
 
 
 
วัดสันติธรรม ต.ช้างเผือก อ.เมือง จังหวัดเชียงใหม่ ๕๐๓๐๐
โทร. ๐๕๓-๒๒๑๗๙๒  ๐๘-๗๑๙๓-๓๑๖๙  ๐๘-๖๑๘๗-๓๙๔๒ และ ๐๘-๑๖๐๒-๗๕๐๐