พระครูสุทธิธรรมรังสี (หลวงปู่เจี๊ยะ จุนฺโท)
 
 


ประวัติหลวงปู่เจี๊ยะ จุนฺโท
หลวงปู่เจี๊ยะ จุนฺโท
วัดป่าภูริทัตตปฏิปทาราม อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี
ท่านพระเถระที่มีปฏิปทาโผงผ่าง พูดจาตรงไปตรงมา หลวงปู่มั่น ตั้งฉายาให้ท่านว่า "ผ้าขี้ริ้วห่อทอง" เมื่อครั้งเป็นสามเณรท่านได้ธุดงค์ขึ้นไปจังหวัดเชียงใหม่ และได้ดูแลอุปัฏฐากหลวงปู่มั่น ที่วัดป่าอาจารย์มั่น ปัจจุบัน เมื่อครั้งหลวงปู่มั่น ละสังขารแล้ว ท่านได้อยู่ปฏิบัติกับหลวงปู่่ขาว อนาลโย นอกจากนี้ท่านยังมีเคารพเทิดทูล ในองค์หลวงตามหาบัวเป็นอย่างมาก หลวงปู่ท่านชอบตีขวาน ท่านสอนว่าการตีขวานก็เปรียนเมือนการตีกิเลสที่ต้องใช้ความเพียรให้กิเลสเร่าร้อน 
   
 
   
 
   
 
   
   
 

 


พระธาตหลวงปู่เจี๊ยะ จุนฺโท ของวัดสันติธรรม
 
 
พระธาตุและอัฐิธาตุหลวงปู่เจี๊ยะ จุนฺโท ของวัดสันติธรรม
 
 
 
อัฐิธาตุหลวงปู่เจี๊ยะ จุนฺโท


 
  
 
 
วัดสันติธรรม ต.ช้างเผือก อ.เมือง จังหวัดเชียงใหม่ ๕๐๓๐๐
โทร. ๐๕๓-๒๒๑๗๙๒  ๐๘-๗๑๙๓-๓๑๖๙  ๐๘-๖๑๘๗-๓๙๔๒ และ ๐๘-๑๖๐๒-๗๕๐๐