หลวงปู่ขาน ฐานวโร
 
 


ประวัติหลวงปู่่ขาน ฐานวโร

หลวงปู่ขาน ฐานวโร
วัดป่าบ้านเหล่า (วัดป่าวชิรทรงะรรมพัฒนา)
กิ่ง อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย
มีนามเดิมว่า ทองขาน สุขา
ท่านถือกำเนิด บ้านโนนปอแดง ตำบลโนนสัง อำเภอโนนสัง จังหวัดอุดรธานี (ปัจจุบันจังหวัดหนองบัวลำภู) เป็นบุตรคนที่ ๙ ของคุณพ่อนู สุขา และคุณแม่ห่อน สุขา
ูเกิดเมือ วันเสาร์ ที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๔๗๘
อายุได้ ๑๕ ปี จึงได่บรรพชาเป็นสามเณร อีก ๗ ปีก็อุปสมบท เป็นพระภิกษุ ณ พัทธสีมา วัดป่าชะบาวัน บ้านกุดฉิม ในตัว อำเภอโนนสัง เมื่อวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๐๐ โดยมี พระครูศาสนูปกรณ์ แห่งวัดโยธานิมิตรเป็นพระอุปชฌาย์ เจ้าอธิการอุ่น หรือหลวงปู่อุ่น ชาคโร แห่งวัดดอยบันไดสวรรค์ เป็นพระกรรมวาจารย์และ พระอธิการเพ็ง อิติโสภโณ เป็นพระอนุสาวนาจารย์ ได้รับฉายาว่า ฐานวโร อันหมายถึงที่ตั้งอันประเสริฐ นับรวมอายุในขณะนั้นได้ ๒๑ ปี ๑๐ เดือน กับอีก ๒๗ วัน

พระวิปัสสนาที่มีลูกศิษย์ทั่วประเทศ มรณภาพแล้ว สั่งลูกศิษย์อย่าเก็บไว้เกิน ๓ วัน ให้จัดแบบเรียบง่าย ไม่ต้องมีสวดอภิธรรม และถวายเพลิงศพวันอาทิตย์ที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๔๙ ที่ผ่านมามีลูกศิษย์ และประชาชนร่วมงานจำนวนมาก
 
   
 
   
 
   
 
   
   
 

 


อัฐิธาตุหลวงปู่ขาน ฐานวโร กำลังแปรสภาพเป็นพระธาตุ

 
 
พระธาตุหลวงปู่่ขาน ฐานวโร (ภาพจาก WATPA.COM)
 
 
 
     
 
     
     
     
     
     
 
 
 
วัดสันติธรรม ต.ช้างเผือก อ.เมือง จังหวัดเชียงใหม่ ๕๐๓๐๐
โทร. ๐๕๓-๒๒๑๗๙๒  ๐๘-๗๑๙๓-๓๑๖๙  ๐๘-๖๑๘๗-๓๙๔๒ และ ๐๘-๑๖๐๒-๗๕๐๐