หลวงปู่ขาว อนาลโย
 
 

 

 


ประวัติหลวงปู่ขาว อนาลโยหลวงปู่ขาว อนาลโย
วัดถ้ำกลองเพล อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู
ท่านเป็นลูกศิษย์ผู้สืบทอดปฏิปทาของหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต ท่านเป็นพระมหาเถระผู้มีเมตตาวิหารธรรมสูง มีปฏิปทาที่งดงาม สาเหตุที่ท่านออกบวชเพราะภรรยา
ของท่านมีชู้ ท่านจึงสลดสังเวชใจในทางโลก หลวงปู่ได้
บรรลุถึงธรรมอันบริสุทธิ์ ณ ตำบลโหลงขอด อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ 
   
 
   
 
   
 
   
   
 

 


พระธาตุหลวงปู่ขาว อนาลโย ชุดนี้ แปรสภาพมาจากผงอังคารของหลวงปู่ ได้รับมอบมาจากพระอาจารย์ลาย วัดจิตตาราม อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อประดิษฐานบนมณฑปพิพิธภัณฑ์พระธาตุวัดสันติธรรม มีพรรณะสีแดงเข้ม
 
 


อัฐิธาตุ เกศาธาตุ และพระธาตุหลวงปู่ขาว อนาลโย ประดิษฐานในพิพิธภัณฑ์อัฐบริขาร วัดถ้ำกลองเพล อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู เปิดให้เขาชมและสักการะได้ทุกวัน

 
     
 
รูปเหมือนหลวงปู่ขาว อนาลโย ประดิษฐานในพิพิธภัณฑ์อัฐบริขาร วัดถ้ำกลองเพล
 
 
อัฐิธาตุและพระธาตุหลวงปู่ขาว อนาลโย ประดิษฐานบนกุฏิหลวงปู่ขาว ที่วัดถ้ำกลองเพล
พระธาตุหลวงปู่ขาว อนาลโย ใสบริสุทธิ์ 
 
 
วัดสันติธรรม ต.ช้างเผือก อ.เมือง จังหวัดเชียงใหม่ ๕๐๓๐๐
โทร. ๐๕๓-๒๒๑๗๙๒  ๐๘-๗๑๙๓-๓๑๖๙  ๐๘-๖๑๘๗-๓๙๔๒ และ ๐๘-๑๖๐๒-๗๕๐๐