พระครูการุณยธรรมนิวาส (หลวงปู่หลวง กตปุญฺโญ)
 
 


ประวัติหลวงปู่หลวง กตปุญฺโญ

พระครูการุณยธรรมนิวาส (หลวงปู่หลวง กตปุญฺโญ)
วัดป่าสำราญนิวาส จังหวัดลำปาง
หลวงปู่หลวง กตปุญโญ ท่านเป็นญาติกับ
หลวงปู่สิม พุทธจาโร วัดถ้ำผาปล่อง อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่
และหลวงปู่แว่น ธนปาโล วัดถ้ำพระสบาย อ.แม่ทะ จ.ลำปาง หลวงปู่หลวงเป็นพระนักปฏิบัติท่านออกธุดงค์กรรมฐานไปหลาย จังหวัดทั่วทุกภาคของประเทศไทย ท่านได้ถวายตัวเป็นศิษย์ ของหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต หลวงปู่ฝั้น อาจาโร และหลวงปู่เทสก์ เทสรังษี หลวงปู่หลวงท่านเป็นผู้ทรงศีลตามรอยพระพุทธบาท ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ที่ควรค่ายิ่งแห่งความเคารพบูชาของพุทธศาสนิกชนชาวพุทธทั้งหลาย
 
   
 
   
 
   
 
   
   
 

 


พระธาตุหลวง กตปุญฺโญแปรสภาพจากเถ้าอังคาร

 
 
อัฐิธาตุของหลวงปู่หลวง กตปุญฺโญ
 
 
 
 
อัฐิธาตุหลวงปู่หลวง กตปุญฺโญ ส่วนไหปลาร้า
 
 
 
 
     
     
     
     
 
 
 
วัดสันติธรรม ต.ช้างเผือก อ.เมือง จังหวัดเชียงใหม่ ๕๐๓๐๐
โทร. ๐๕๓-๒๒๑๗๙๒  ๐๘-๗๑๙๓-๓๑๖๙  ๐๘-๖๑๘๗-๓๙๔๒ และ ๐๘-๑๖๐๒-๗๕๐๐