หลวงปู่สิงห์ทอง ธมฺมวโร
 
 


ประวัติหลวงปู่สิงห์ทอง ธมฺมวโร
หลวงปู่สิงห์ทอง ธมฺมวโร
วัดป่าแก้วชุมพล อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร
ท่านเป็นพระนักปฏิบัติธรรมกรรมฐาน
ลูกศิษย์รุ่นท้ายสุดของหลวงปู่มั่น ภูริทตฺโต
เมื่อหลวงปู่มั่นมรณภาพแล้วได้ติดตามศึกษา
และปฏิบัติธรรมกับหลวงตามหาบัว ญาณสมฺปนโน ท่านได้ชื่อว่าเป็นผู้ปฏิปัติแบบสุขวิปัสสกปฏิปทา ท่านมรณภาพด้วยประสบอุบัติเหตุเครื่องบินตก
 
   
 
   
 
   
 
   
   
 

 


รูปเหมือนหลวงปู่สิงห์ ธมฺมวโร ประดิษฐาน ในเจดีย์พิพิธภัณฑ์ วัดป่าแก้วชุมพล สกลนคร
 
 

พระธาตุหลวงปู่สิงห์ทอง ธมฺมวโร ประดิษฐานในบุษบก บนพระเจดีย์พิพิธภัณฑ์อัฐบริขาร
วัดป่าแก้วชุมพล อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร

 
 
 

อัฐิธาตุและพระธาตุหลวงปู่สิงห์ทอง ธมฺมวโร ของวัดสันติธรรม
ได้รับจากเจ้าอาวาสวัดศรีสะอาด สกลนคร 
 
อัฐิธาตุและพระธาตุหลวงปู่สิงห์ทอง ของวัดศรีสะอาด สกลนคร 
 
 
วัดสันติธรรม ต.ช้างเผือก อ.เมือง จังหวัดเชียงใหม่ ๕๐๓๐๐
โทร. ๐๕๓-๒๒๑๗๙๒  ๐๘-๗๑๙๓-๓๑๖๙  ๐๘-๖๑๘๗-๓๙๔๒ และ ๐๘-๑๖๐๒-๗๕๐๐