....................................................................................................................
งานสัปดาห์วิสาขบูชาประจำปี ๕๓
นิทรรศการพระบรมสารีริกธาตุ
๒๒ - ๒๙ พ.ค. ๒๕๕๓
     

....................................................................................................................

 

งานกฐินสามัคคี ปี๕๒
และงานครบรอบ ๕ ปีมรณภาพ
หลวงพ่อมหาทองอินทร์ กุสลจิตฺโต
๑๗-๑๘ ต.ค. ๕๒

   
.............................................................................................................................

บำเพ็ญกุศลการมรณภาพครบ ๔ ปี
หลวงพ่อทองอินทร์ กุสลจิตฺโต
อดีตเจ้าอาวาสวัดสันติธรรมรูปที่ ๒
๔-๕ ต.ค.๒๕๕๑

.............................................................................................................................

ภาพอุโบสถและพระสันติเจดีย์
วัดสันติธรรมนครเชียงใหม่
โดยมีองค์หลวงปู่สิม พุทฺธาจาโร

เป็นผู้บุกเบิกในการก่อสร้าง


นิทรรศการพระบรมสารีริกธาตุ
เฉลิมพระเกียรติครองราชครบ ๖๐ ปี
ณ อุโบสถวัดสันติธรรม
๒๘ พ.ค.-๑๒ มิ.ย. ๒๕๕๐

ื่

.............................................................................................................................
 
 
.............................................................................................................................
 

งานพิธีพระราชทานเพลิงศพ
พระนพีสีพิศาลคุณ
หลวงพ่อทองอินทร์ กุสลจิตฺโต

๒๑ ก.พ. ๒๕๔๘


 

       

 

 

วัดสันติธรรม ต.ช้างเผือก อ.เมือง จังหวัดเชียงใหม่ ๕๐๓๐๐
โทร. ๐๕๓-๒๒๑๗๙๒  ๐๘-๗๑๙๓-๓๑๖๙  ๐๘-๖๑๘๗-๓๙๔๒ และ ๐๘-๑๖๐๒-๗๕๐๐