พระครูวิมลธรรมรัต (พระอาจารย์มหาศรีนวล วิมโล)  
เจ้าคณะตำบลสันกำแพง (ธ) เจ้าอาวาสวัดสันติธรรม
 
     
 
 
 
พระภิกษุ สามเณร พรรษากาล ๒๕๕๔
 
       
       
วัดสันติธรรม ต.ช้างเผือก อ.เมือง จังหวัดเชียงใหม่ ๕๐๓๐๐
โทร. ๐๕๓-๒๒๑๗๙๒  ๐๘-๗๑๙๓-๓๑๖๙  ๐๘-๖๑๘๗-๓๙๔๒ และ ๐๘-๑๖๐๒-๗๕๐๐