ครูบาบุญปั๋น ธัมมปัญโญ
 
 

 

 


ประวัติครูบาบุญปั๋น ธัมมปัญโญครูบาบุญปั๋น ธัมมปัญโญ
วัดร้องขุ้ม อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่
ครูบาท่านเป็นพระมหาเถระูผู้เป็นที่เคารพสักการะทั้ง
ของพระสงฆ์และประชาชนทั่วไป ครูบาท่านได้ศึกษาและปฏิบัติธรรมกับครูบาอาจารย ์หลายท่าน อาทิ เช่น ครูบาคำอ้าย , ครูบาน้ำบ่อหลวง เป็นต้น
 
   
 
   
 
   
 
   
   
 

 


พระธาตุครูบาบุญปั๋น ธัมมปัญโญ ได้รับจากพระภิกษุท่านหนึ่งที่จังหวัดลำพูน

 
 


พระธาตุครูบาบุญปั๋น ได้รับจากหลวงพี่รูปหนึ่งที่อำเภอดอยสะเก็ด

 
     
 
เกศาธาตุครูบุญปั๋น กำลังจับตัวเป็นก้อน
 
 
อัฐิธาตุครูบาบุญปั๋น ได้รับจากหลวงพี่ที่อำเภอดอยสะเก็ด
พระธาตุ อัฐิธาตุ เกศาธาตุ ครูบาบุญปั๋น ธัมมปัญโญ
ประดิษฐาน ณ วัดสันติธรรม


 
 
 
วัดสันติธรรม ต.ช้างเผือก อ.เมือง จังหวัดเชียงใหม่ ๕๐๓๐๐
โทร. ๐๕๓-๒๒๑๗๙๒  ๐๘-๗๑๙๓-๓๑๖๙  ๐๘-๖๑๘๗-๓๙๔๒ และ ๐๘-๑๖๐๒-๗๕๐๐