ครูบาอภิชัย คำมูล (คำมูล อภิวํโส)
 
 


ประวัติครูบาคำมูล อภิวํโส
ครูบาอภิชัย คำมูล คำมูล อภิวํโส
วัดศรีมุงเมือง ตำบลลวงเหนือ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่
ท่านเป็นพระอริยสงฆ์ในยุคสมัยโบราณก่อนหลวงปู่มั่น
ภูริทัตโต จะขึ้นไปอยู่ทางภาคเหนือ ประวัติของท่านไม่มีผู้ใดทราบว่าท่านเกิดเมื่อใด ท่านเป็นที่เคารพสักการะของประชาชนอำเภอดอยสะเก็ด และท่านได้ทำการบูรณะ
พระธาตุดอยสะเก็ด ท่านเป็นเจ้าอาวาสที่เป็นมหานิกายรูปสุดท้ายของวัดศรีมุงเมือง เพราะต่อมาวัดศรีมุงเมืองได้แปรญัติเป็นวัดในนิกายธรรมยุต วัดแรกของจังหวัดเชียงใหม่ โดยมี พระนพีสีพิศาลคุณ (คำปิง) เป็นเจ้าอาวาสรูปต่อมา
ครูบาคำมูล ได้ถึงแก่มรณะภาพ ในปี พ.ศ. ๒๔๖๔ 
   
 
   
 
   
 
   
   
 

 


พระธาตุของครูบาคำมูล อภิวํโส หรือที่ชาวบ้านเรียกกันติดปากว่า ครูบาอภิชัย คำมูล ได้ประดิษฐานอยู่ที่เจดีย์ราย ของพระธาตุวัดศรีมุงเมือง โดยไม่มีผู้ใดสนใจมาเป็นเวลากว่า ๑๐๐ ปี
จนเมื่อพระเจดีย์ได้หักลงมาจึงได้ค้นพบพระธาตุของท่าน พร้อมกับแผ่นทองจารึกชื่อของท่าน

 
 
พระธาตุครูบาอภิชัย คำมูล มีรูปทรงอย่างเพชรตามธรรมชาติ
 
 
 
 
พระธาตุครูบาอภิชัย คำมูล มีพรรณะสีทับทิม
 
 


 
พระธาตุครูบาอภิชัย คำมูล มีพรรณะสีทับทิม
 
 
ภาพถ่ายครูบาคำมูล อภิวํโส ถ่ายเมื่อ พ.ศ. ๒๔๔๗
 
 
แผ่นทองจารึกภาษาล้านนา บอกชื่อของครูบาคำมูล เป็นผู้บูรณะพระธาตุเจดีย์วัดศรีมุงเมือง
เมื่อ ปี พ.ศ.๒๔๔๗
 
 
ภาพถ่ายเมื่อครั้งบูรณะพระธาตุวัดศรีมุงเมือง พ.ศ. ๒๔๔๗ มีครุบาคำมูลเป็นประธาน
 
 
ภาพถ่ายเมื่อครั้งบูรณะพระธาตุวัดศรีมุงเมือง พ.ศ. ๒๔๔๗ มีครุบาคำมูลเป็นประธาน

 

 

 
 
 
 
วัดสันติธรรม ต.ช้างเผือก อ.เมือง จังหวัดเชียงใหม่ ๕๐๓๐๐
โทร. ๐๕๓-๒๒๑๗๙๒  ๐๘-๗๑๙๓-๓๑๖๙  ๐๘-๖๑๘๗-๓๙๔๒ และ ๐๘-๑๖๐๒-๗๕๐๐