ครูบาคำแสน คุณาลังกาโร
 
 


ประวัติครูบาคำแสน คุณาลังกาโร
ครูบาคำแสน คุณาลังกาโร
วัดดอนมูล อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่
ท่านหลวงปู่ครูบาู่คำแสน หรืออีกนามหนึ่งคือ
"ีครูบาคำแสนน้อย" ท่านเป็นพระนักปฏิบัติธรรมกรรมฐาน ตามแนวแห่งหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต ไม่ได้แปรญัตติเป็นธรรมยุต หลวงปู่คำแสนมีอุปนิสัยเยือกเย็น อ่อนโยน ยิ้มแย้มแจ่มใส ผู้ที่ได้รับฟังธรรมจากท่านแล้วก็หายทุกข์โศก ท่านได้เสริมสร้างคุณงานความดีทั้งที่เป็นอัตตหิตประโยชน์ และปรหิตประโยชน์ไว้ในพระพุทธศาสนาเป็นอเนกประการ
 
   
 
   
 
   
 
   
   
 

 


อัฐิธาตุครูบาคำแสน คุณาลงฺกาโร

 
 
อัฐิธาตุครูบาคำแสน คุณาลงฺกาโร
 
 
 
     
   
     
     
     
     
     
 
 
 
วัดสันติธรรม ต.ช้างเผือก อ.เมือง จังหวัดเชียงใหม่ ๕๐๓๐๐
โทร. ๐๕๓-๒๒๑๗๙๒  ๐๘-๗๑๙๓-๓๑๖๙  ๐๘-๖๑๘๗-๓๙๔๒ และ ๐๘-๑๖๐๒-๗๕๐๐