ครูบาเจ้าศรีวิชัย (ครูบาศีลธรรม) สิริวิชโย
 
 

 

 


ประวัติครูบาเจ้าศรีวิชัย สิริวิชโยครูบาศรีวิชัย สิริวิชโย วัดบ้านปาง อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน ซึ่งเป็นที่รู้จักกันทั่วไปโดยเฉพาะในเขตล้านนาว่าเป็น "ตนบุญ" หรือ "นักบุญ" อันมีความหมายเชิงยกย่องว่าเป็นนักบวชที่มีคุณสมบัติพิเศษ และยังมีการเรียกอีกท่านว่า ครูบาเจ้าศรีวิชัย พระครูบาศรีวิชัย ครูบาศีลธรรม หรือ ทุเจ้าสิริ (อ่าน"ตุ๊เจ้าสิลิ") แต่พบว่าท่านมักเรียกตนเองเป็น พระชัยยาภิกขุ หรือ พระศรีวิชัยชนะภิกขุ ท่านมีผลงานที่โดดเด่น ในการฟื้นฟูบูรณะวัดในล้านนา เป็นจำนวนมาก และที่สำคัญก็คือการสร้างทางขึ้นพระธาตุดอยสุเทพ
 
   
 
   
 
   
 
   
   
 

 


พระธาตุครูบาเจ้าศรีวิชัย ได้รับจากทันตแพทย์ท่านหนึ่ง ซึ่่งได้ไปขอมาจากวัดบ้านปาง
องค์พระธาตุมีลักษณะเป็นเศษอัฐิแปรสภาพเป็นผลึกหินปูน

 
 


พระธาตุและเส้นเกศาครุบาเจ้าศรีวิชัย

 
     
     
 
 
 
 
วัดสันติธรรม ต.ช้างเผือก อ.เมือง จังหวัดเชียงใหม่ ๕๐๓๐๐
โทร. ๐๕๓-๒๒๑๗๙๒  ๐๘-๗๑๙๓-๓๑๖๙  ๐๘-๖๑๘๗-๓๙๔๒ และ ๐๘-๑๖๐๒-๗๕๐๐