พระครูวิมลญาณวิจิตร (หลวงปู่บุญ ชินวํโส)
 
 

 

 


ประวัติหลวงปู่บุญ ชินวํโสหลวงปู่บุญ ชินวํโส
วัดป่าศรีสว่าง อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร
ท่านเป็นลูกศิษย์ผู้สืบทอดปฏิปทาของหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต
มีประวัติการเที่ยวธุดงค์ที่ควรแก่การศึกษาอย่างยิ่ง ท่านเคยเดินธุดงค์ไปถึงภูเขาควาย ประเทศลาว 
   
 
   
 
   
 
   
   
 

 


พระธาตุหลวงปู่บุญ ชินวํโส พรรณะสีทับทิมองค์นี้ได้รับมาจากสามเณร
วัดป่าศรีสว่างครั้งแรกที่ได้รับมารู้สึกสงสัยว่าจะเป็นพระธาตุจริงหรือเปล่า เพราะมีลักษณะคล้ายพลอยมาก ต่อมาอีกหลายปีจึงอัญเชิญพระธาุตุองค์นี้
ี้ไปให้หลวงพ่อประสิทธิ์ ปุญฺญมากโร วัดป่าหมู่ใหม่ อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่
พิจารณา ท่านจึงรับรองว่าเป็นพระธาตุของหลวงปู่บุญ จริง ๆ ให้รักษาไว้ให้ดี
 
 


อัฐิธาตุหลวงปู่บุญ ชินวํโส ชุดนี้ประดิษฐานอยู่ที่พิพิธภัณฑ์อัฐบริขารของหลวงปู่ ที่วัดป่าศรีสว่าง
อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร หากต้องการไปกราบไหว้สักการะ เชิญได้ที่วัดป่าศรีสว่าง
ถ้าไปวันพระท่านจะเปิดให้กราบ แต่ถ้าไปวันธรรมดาต้องไปติดต่อขอให้พระเจ้าหน้าที่มาเปิดให้

 
     
 
รูปเหมือนหลวงปู่บุญ ชินวํโส ประดิษฐานในพิพิธภัณฑ์
 
 
 
 
 
วัดสันติธรรม ต.ช้างเผือก อ.เมือง จังหวัดเชียงใหม่ ๕๐๓๐๐
โทร. ๐๕๓-๒๒๑๗๙๒  ๐๘-๗๑๙๓-๓๑๖๙  ๐๘-๖๑๘๗-๓๙๔๒ และ ๐๘-๑๖๐๒-๗๕๐๐