หลวงปู่บุญจันทร์ จนฺทวโร
 
 


ประวัติหลวงปู่บุญจันทร์ จนฺทวโร
หลวงปู่บุญจันทร์ จนฺทวโร
วัดถ้ำผาผึ้ง อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่
ท่านเป็นพระธุดงค์กรรมฐานที่มีปฏิปทาเด็ดเดี่ยว
เป็นลูกศิษย์สายหลวงปู่มั่น ภูริทตฺโต
หลวงปู่เที่ยวธุดงค์จากภาคอีสานขึ้นมาปฏิบัติธรรมทางภาคเหนือ และได้มาตั้งสำนักที่ถ้ำผาผึ้ง หลวงปู่ท่านอดอาหารเพื่อเร่งความเพียรเป็นเวลานานถึง ๑ พรรษาทำให้กระเพาะของท่าน ไม่ทำงานไปข้างหนึ่ง แต่จิตของท่านนั้นได้ถึงซึ่งความเกษมเป็นที่สุด 
   
 
   
 
   
 
   
   
 

 


พระธาตุหลวงปู่บุญจันทร์ จนฺทวโร แปรสภาพจากเถ้าอังคาร
 
 

เกศาหลวงปู่บุญจันทร์ จนฺทวโร กำลังแปรสภาพเป็นพระธาตุ

 
 
 

เกศาหลวงปู่บุญจันทร์ จนฺทวโร กำลังแปรสภาพ 
 
อัฐิธาตุหลวงปู่บุญจันทร์ จนฺทวโร กำลังแปรสภาพเป็นพระธาตุ 
 
 
วัดสันติธรรม ต.ช้างเผือก อ.เมือง จังหวัดเชียงใหม่ ๕๐๓๐๐
โทร. ๐๕๓-๒๒๑๗๙๒  ๐๘-๗๑๙๓-๓๑๖๙  ๐๘-๖๑๘๗-๓๙๔๒ และ ๐๘-๑๖๐๒-๗๕๐๐