หลวงปู่บัว สิริปุณฺโณ
 
 


ประวัติหลวงปู่บัว สิริปุณฺโณ
หลวงปู่บัว สิริปุณฺโณ
วัดราษฎรสงเคราะห์ (ป่าบ้านหนองแซง) อำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี
ท่านเป็นลูกศิษย์ของหลวงปู่มั่น ภูริทตฺโต ได้เข้ามาสู่บวรพระพุทธศาสนา เพราะพระลูกชายคือหลวงปู่เพ็ง พุทฺธธมฺโม เป็นผู้ชักนำเข้ามา ท่านได้รับธรรมโอวาทและการอบรมชี้แนะอุบายในการปฏิบัติ
จากหลวงปู่มั่น อย่างเข้มงวด ท่านจึงเร่งปฏิบัติจนเต็มที่ ภายหลังเมือหลวงปู่มั่น มรณภาพแล้ว ท่านได้รับอุบายธรรมจากหลวงตามหาบัว ญาณสมฺปนฺโน จนได้รับผลแห่งการปฏิบัติอันสูงสุด
 
   
 
   
 
   
 
   
   
 

 


พระธาตุหลวงปู่บัว สิริปุณโณ ของวัดสันติธรรม
 
 

รูปเหมือนหลวงปู่บัว สิริปุณฺโณ ประดิษฐานภายในเจดีย์พิพิธภัณฑ์อัฐบริขาร
วัดป่าบ้านหนองแซง อำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี

 
 
 

 
  
 
 
วัดสันติธรรม ต.ช้างเผือก อ.เมือง จังหวัดเชียงใหม่ ๕๐๓๐๐
โทร. ๐๕๓-๒๒๑๗๙๒  ๐๘-๗๑๙๓-๓๑๖๙  ๐๘-๖๑๘๗-๓๙๔๒ และ ๐๘-๑๖๐๒-๗๕๐๐