หลวงปู่ชอบ ฐานสโม
 
 


ประวัติหลวงปู่ชอบ ฐานสโม
หลวงปู่ชอบ ฐานสโม
วัดป่าสัมมานุสรณ์ ตำบลผาน้อย อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย
ท่านเป็นพระอริยเจ้าผู้ทรงอภิญญาญาณ คือ ผู้ทรงความรู้ยิ่งในทางพระพุทธศาสนา
ท่านมีนิสัยชอบโดดเดี่ยว เที่ยวไปอยู่ในป่า ทำในสิ่งที่บุคคลอื่นทำได้ยาก ไม่ชอบเกี่ยวข้องกับหมู่ชนพระเณร เป็นผู้มีความองอาจเด็ดเดี่ยว อดทนเป็นเลิศ ไม่กลัวความทุกข์ยากลำบาก เสี่ยงเป็นเสียงตาย กล้าได้กล้าเสียในการปราบกิเลสถึงกับท่านพระอาจารย์มั่น
ออกปากชมท่ามกลางสงฆ์ว่า "ให้ทุกองค์ภาวนาให้เหมือนท่านชอบสิ ท่านองค์นี้ภาวนาไปไกลลิบเลย" 
   
 
   
 
   
 
   
   
 

 


พระธาตุหลวงปู่ชอบ ฐานสโม
 
 
เกศาธาตุหลวงปู่ชอบ ฐานสโม
 
 
รูปเหมือนหลวงปู่ชอบ ฐานสโมในพระเจดีย์
 
 

รูปเหมือนหลวงปู่ชอบ ฐานสโม ในเจดีย์พิพิธภัณฑ์


 
 
 
วัดสันติธรรม ต.ช้างเผือก อ.เมือง จังหวัดเชียงใหม่ ๕๐๓๐๐
โทร. ๐๕๓-๒๒๑๗๙๒  ๐๘-๗๑๙๓-๓๑๖๙  ๐๘-๖๑๘๗-๓๙๔๒ และ ๐๘-๑๖๐๒-๗๕๐๐