พระราชวุฒาจารย์ (หลวงปู่ดูลย์ อตุโล)
 
 


ประวัติพระราชวุูฒาจารย์ (หลวงปู่ดูลย์ อตุโล)
หลวงปู่ดูลย์ อตุโล
วัดบูรพาราม อำเภอเมือง จังหวัดสุริินทร์
านและหลวงปู่สิงห์ขันตยาคโมเป็นลูกศิษย์รุ่นแรกของหลวงปู่มั่น ภูริทัตโตที่ไดถวายตัวเป็นศิษย์รับโอวาทคำสอนและปฏิบัติตาม ท่านเป็นผู้มีอุปนิสัยเยือกเย็นสงบ พูดน้อย พูดเป็นธรรมะลึกซึ้ง ได้รับคำชมจากหลวงปู่มั่นว่า " ท่านดูลย์นี้ เป็นผู้ที่มีความสามารถเป็นอย่างยิ่ง สามารถมีสานุศิษย์ และผู้ติดตามมาประพฤติปฏิบัติธรรม เป็นจำนวนมาก" 
   
 
   
 
   
 
   
   
 

 


อัฐิธาตุหลวงปู่ดูลย์ อตุโล ของวัดสันติธรรม
 
 
พระธาตุหลวงปู่ดูลย์ อตุโล ภาพจากหนังสือ อตุโล ไม่มีใดเทียม
 
 
 

 
  
 
 
วัดสันติธรรม ต.ช้างเผือก อ.เมือง จังหวัดเชียงใหม่ ๕๐๓๐๐
โทร. ๐๕๓-๒๒๑๗๙๒  ๐๘-๗๑๙๓-๓๑๖๙  ๐๘-๖๑๘๗-๓๙๔๒ และ ๐๘-๑๖๐๒-๗๕๐๐