หลวงปู่ฟัก สนฺติธมฺโม
 
 


ประวัติหลวงปู่ฟัก สนฺติธมฺโม
หลวงปู่ฟัก สนฺติธมฺโม
วัดพิชัยพัฒนาราม (เขาน้อย สามผาน) อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี ท่านเป็นลูกศิษย์ของท่านพ่อลี ธมฺมธโร และหลวงตามหาบัว ญาณสมฺปนฺโน หลวงปู่เป็นผู้ชำนาญในการเข้าฌาณ มีจิตเมตตาเป็นสาธารณะ 
   
 
   
 
   
 
   
   
 

 


พระธาตุชุดนี้ แปรสภาพจากข้าวก้นบาตร ของหลวงปู่ฟัก สนฺติธมฺโม
ซึ่งพระในวัดสันติธรรม ได้เก็บไว้บูชา เมื่อครั้งท่านเมตตามาแสดงธรรมในงานนิทรรศการพระธาตุวัดสันติธรรม ปี ๒๕๕๐ ซึ่งต่อมาระยะหนึ่งได้เกิดมีองค์พระธาตุปรากฏอยู่ในกระปุกที่เก็บข้าวก้นบาตรของหลวงปู่นั้น

 
 
พระธาตุข้าวก้นบาตร หลวงปู่ฟัก สนฺติธมฺโม
 
 
 
     
 
     
     
     
     
     
 
 
 
วัดสันติธรรม ต.ช้างเผือก อ.เมือง จังหวัดเชียงใหม่ ๕๐๓๐๐
โทร. ๐๕๓-๒๒๑๗๙๒  ๐๘-๗๑๙๓-๓๑๖๙  ๐๘-๖๑๘๗-๓๙๔๒ และ ๐๘-๑๖๐๒-๗๕๐๐