หลวงปู่จวน กุลเชฏฺโฐ
 
 


ประวัติหลวงปู่จวน กุลเชฏฺฺโฐ
หลวงปู่จวน กุลเชฏฺโฐ
วัดเจติยาคีรีวิหาร(ภูทอก) อำเภอศรีวิไล จังหวัดหนองคาย
ท่านเป็นพระธุดงค์กรรมฐานที่มีปฏิปทาโลดโผน
เป็นลูกศิษย์รุ่นสุดสายหลวงปู่มั่น ภูริทตฺโต
และสืบทอดปฏิปทาของหลวงปู่ขาว อนาลโ่ย
เมื่อครั้งเป็นฆราวาสท่านได้ศึกษาและ
ปฏิบัติตามหนังสือไตรสรณคมณ์
ของหลวงปู่สิงห์ ขนฺตยาคโม ได้รับผล
แห่งการปฏิบัติคือความสงบใจต่อมา
เมื่อท่านได้บวชและปฏิบัติได้เพียงห้าพรรษา
ท่านก็ได้รับคำชมจากหลวงปู่มั่น
ว่าเป็นผู้มีกาย วาจา สมควรแก่การบรรลุธรรม 
   
 
   
 
   
 
   
   
 

 


พระธาตุหลวงปู่จวน กุลเชฏฺโฐ ได้รับจากสามเณรผู้อุปัฏฐา่กหลวงปู่ที่วัดภูทอก
 
 

พระธาตุหลวงปู่จวน กุลเชฏฺโฐ

 
 
 

 
  
 
 
วัดสันติธรรม ต.ช้างเผือก อ.เมือง จังหวัดเชียงใหม่ ๕๐๓๐๐
โทร. ๐๕๓-๒๒๑๗๙๒  ๐๘-๗๑๙๓-๓๑๖๙  ๐๘-๖๑๘๗-๓๙๔๒ และ ๐๘-๑๖๐๒-๗๕๐๐