หลวงปู่คำ ยสกุลปุตฺโต
 
 


ประวัติหลวงปู่คำ ยสกุลปุตโต

หลวงปู่คำ ยสกุลปุตโต
วัดศรีจำปาชนบท อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร

นามเดิมท่านชื่อ คำ นามสกุล เดชภูมี
เกิดเมื่อวันที่ ๔ มกราคม พ.ศ.๒๔๒๔ ณ บ้านปลาโหล
ตำบลปลาโหล อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร
บิดาท่านมีนามว่า ขุนเดช ส่วนนามมารดาไม่ปรากฏ
ท่านเป็นบุตรคนที่ ๖ ในบรรดาพี่น้องทั้งหมด ๙ คน
พ.ศ .๒๔๔๐  อายุ ๑๖ ปี บิดาท่านเสียชีวิตลง
ท่านบวช เพื่ออุทิศส่วนกุศลให้โยมบิดาที่วัดบ้านปลาโหล
พ.ศ.๒๔๔๖ อายุ ๒๑ ปี ท่านได้อุปสมบทเป็นพระภิกษุ
วัดบ้านปลาโหล ตำบลปลาโหล อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร
บวชเป็นพระได้สองพรรษาท่านจึงได้ลาสิกขา
ปี พ.ศ.๒๔๗๓ อายุได้ ๔๙ ปี จากนั้นท่านพระอาจารย์สิงห์ ท่านพระอาจารย์มหาปิ่น ได้นำหลวงปู่คำ ไปอุปสมบท ณ วัดโพธิสมภรณ์ อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี โดยมี พระธรรมเจดีย์ เมื่อครั้งที่เป็นพระเทพกวี (จูม พนฺธุโล) เป็นพระอุปัชฌาย์ ได้รับนามฉายาว่า ยสกุลปุตฺโต

ภายหลังจากอุปสมบทแล้ว ท่านได้เดินทางมาจำพรรษา
ณ วัดศรีโพนเมือง อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร ครั้นออกพรรษา
ท่านได้เดินธุดงค์ไปภูลังการ่วมกับท่านพระอาจารย์วัง ฐิติสาโร
และเดินทางเข้าไปอยู่กับหลวงปู่มั่น ภูริทตฺโต
ที่วัดป่าบ้านหนองผือ อำเภอพรรณนานิคม จังหวัดสกลนคร
รวมทั้งได้จำพรรษากับองค์ท่านด้วย  ขณะที่จำพรรษากับหลวงปู่มั่นนั้น ท่านได้รับความเมตตาจากหลวงปู่มั่น ได้รับฟังธรรมะ อุบายธรรม พอทราบแนวทางของการปฏิบัติธรรม ทราบถึงแนวทาง การทำข้อวัตรต่างๆ แล้ว ท่านก็ได้กราบลาองค์หลวงปู่มั่น ภูริทตฺโต ผู้เป็นบูรพาจารย์

 สำหรับครูบาอาจารย์ สหธรรมิกที่เคยร่วมเดินธุดงค์ กับหลวงปู่คำ ยสกุลปุตฺโต นั้น มีมากมายหลายองค์ด้วยกัน อาทิเช่น หลวงปู่อ่อน ญาณสิริ, หลวงปู่ฝั้น อาจาโร, หลวงปู่ชอบ ฐานสโม,หลวงปูหลุย จนฺทสาโร เป็นต้น

หลวงปู่คำ ท่านก็สอนให้ชาวบ้านเลิกนับถือ เลิกนับถือสิ่งที่ผิดๆนั้น สอนให้นับถือพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ เป็นที่พึ่ง
ท่านเป็นพระสุปฏิปันโน ปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เคร่งครัดในหลักพระธรรมวินัย เป็นพระที่เรียบง่าย ทำอะไรทำจริง ปฏิบัติจริง ท่านจึงรู้เห็นธรรมจริงในทางพระพุทธศาสนา และเป็นพระที่พุทธศาสนิกชนให้การเคารพนับถือเป็นอย่างยิ่ง

หลวงปู่คำ ยสกุลปุตฺโต ท่านมรณภาพด้วยโรคชรา เมื่อวันที่ ๕ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๒๐ ณ วัดศรีจำปาชนบท ตำบลพังโคน อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร สิริรวมอายุได้ ๙๖ ปี พรรษา ๔๒ พรรษา และได้ทำการถวายเพลิง ศพของท่านเมื่อวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๒๑ 
 
   
 
   
 
   
 
   
   
 

 


พระธาตุหลวงปู่คำ ยสกุลปุตฺโต แปรสภาพ จากอังคาร

 
 
 
 
 
     
 
     
     
     
     
     
 
 
 
วัดสันติธรรม ต.ช้างเผือก อ.เมือง จังหวัดเชียงใหม่ ๕๐๓๐๐
โทร. ๐๕๓-๒๒๑๗๙๒  ๐๘-๗๑๙๓-๓๑๖๙  ๐๘-๖๑๘๗-๓๙๔๒ และ ๐๘-๑๖๐๒-๗๕๐๐