พระรัชมงคลนายก (หลวงตาคำดี ปญฺโญภาโส)
 
 


ประวัตหลวงตาคำดี ปญฺโญภาโส

พระรัชมงคลนายก (หลวงตาคำดี ปญฺโญภาโส)
วัดป่าสุทธาวาส จังหวัดสกลนคร
ท่านเป็นพระอริยสงฆ์ผู้สืบทอดปฏิปทาของหลวงปู่ฝั้น อาจาโร ท่านเป็นนักปฏิบัติธรรมที่เที่ยวจาริกธุดงค์ไปเกือบทั่วประเทศไทยและประเทศไกลเคียง เมื่อครั้งท่านจำพรรษาที่วัดป่าศรัทธารวม จังหวัดนครราชสีมา ได้รับพระบรรชาจากสมเด็จพระมหามุนีวงศ์ ให้มารับตำแหน่งเจ้าคณะจังหวัดสกลนคร โดยให้เหตุผลว่า ว่า  “ จังหวัดสกลนครเป็นดินแดนแห่งพระกรรมฐาน  สมควรที่จะเอาพระกรรมฐานไปเป็นผู้ปกครอง ”  หลวงตาคำดี  ท่านจึงได้ย้ายมาพำนักจำพรรษาอยู่ที่วัดป่าสุทธาวาสและในบั้นปลายชีวิตท่านได้ลาออกจากตำแหน่งเจ้าคณะจังหวัดสกลนคร และย้ายไปพักรักษาตัวอยู่ที่วัดป่าสันติกุสุมาลย์ อำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร
 
   
 
   
 
   
 
   
   
 

 


พระธาตุหลวงตาคำดี ปญฺโญภาโส แปรสภาพจากเถ้าอังคาร

 
 
พระธาตุหลวงตาคำดี ปญฺโญภาโส
 
 

อัฐิธาตุหลวงตาคำดี ตกผลึกใสคล้ายหยก

 
     
 

พระธาตุผุดขึ้นจากอัฐิของหลวงตาคำดี ปญฺโญภาโส

 
 
     
     
     
     
 
 
 
วัดสันติธรรม ต.ช้างเผือก อ.เมือง จังหวัดเชียงใหม่ ๕๐๓๐๐
โทร. ๐๕๓-๒๒๑๗๙๒  ๐๘-๗๑๙๓-๓๑๖๙  ๐๘-๖๑๘๗-๓๙๔๒ และ ๐๘-๑๖๐๒-๗๕๐๐