หลวงพ่อคำแพง อตฺตสนฺโต
 
 


ประวัติหลวงพ่อคำแพง อตฺตสนฺโต

หลวงพ่อคำแพง อตฺตสนฺโต
วัดป่าบุญญานุสรณ์ อำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี
ท่านเป็นพระสุปฏิปันโนผู้มีความชำนาญในสมาธิเป็นอย่างยิ่ง สามารถติดต่อกับภูต ผี ได้ และท่านเป็นผู้มีเมตตา เมื่อชาวบ้านคนใดเดือดร้อนท่านก็สามารถแผ่เมตตาให้เขาค้าขายดีขึ้น ท่านจึงเป็นที่รักของประชาชนทั่วไป
 
   
 
   
 
   
 
   
   
 

 


พระธาตุหลวงพ่อคำแพง อตฺตสนฺโต

 
 
อัฐิธาตุส่วนข้อนิ้วมือของหลวงพ่อกำลังแปรสภาพเป็นพระธาตุ
 
 
 
 
อัฐิธาตุหลวงพ่อคำแพง อตฺตสนฺโต
 
 
 
 
     
     
     
     
 
 
 
วัดสันติธรรม ต.ช้างเผือก อ.เมือง จังหวัดเชียงใหม่ ๕๐๓๐๐
โทร. ๐๕๓-๒๒๑๗๙๒  ๐๘-๗๑๙๓-๓๑๖๙  ๐๘-๖๑๘๗-๓๙๔๒ และ ๐๘-๑๖๐๒-๗๕๐๐