หลวงปู่เข็มทอง วรธมฺโม
 
 


ประวัติหลวงปู่เข็มทอง วรธมฺโม

หลวงปู่เข็มทอง วรธมฺโม
วัดอัมพวัน อำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม
ท่านเป็นพระอริยสงฆ์ผู้สืบทอดแนวปฏิบัติตามหลวงปู่ตื้อ อจลธมฺโม และหลวงปู่อุ่น อุตฺตโม เมื่อครั้งเป็นฆราวาสท่านมีอาชีพเป็นครู หลวงปู่เป็นผู้มีอัธยาศัย มักน้อย สันโดษ พูดจาแบบตรงไปตรงมา เป็นพระสุปฏิปันโนที่อยู่อย่างเรียบง่าย 
   
 
   
 
   
 
   
   
 

 


พระธาตุที่กำลังแปรสภาพจากอัฐิของหลวงปู่เข็มทอง วรธมฺโม

 
 
พระธาตุผุดขึ้นจากผิวอัฐิของหลวงปู่เข็มทอง วรธมฺโม
 
 
 
     
 
     
     
     
     
     
 
 
 
วัดสันติธรรม ต.ช้างเผือก อ.เมือง จังหวัดเชียงใหม่ ๕๐๓๐๐
โทร. ๐๕๓-๒๒๑๗๙๒  ๐๘-๗๑๙๓-๓๑๖๙  ๐๘-๖๑๘๗-๓๙๔๒ และ ๐๘-๑๖๐๒-๗๕๐๐