หลวงปู่เข่ง โฆสธมฺโม
 
 


ประวัติหลวงปู่เข่ง โฆสธมฺโม
หลวงปู่เข่ง โฆสธมฺโม
วัดป่าสีห์พนม อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร
ท่านเป็นพระอริยสงฆ์ผู้เข้ามาสู่ร่มกาสาวพัตรเมื่อมีอายุมากแล้ว ท่านเป็นบิดาของหลวงปู่บุญมา คมฺภีรธมฺโม เมื่อครั้งเป็นฆราวาส หลวงปู่มีนิสัยชอบเข้าวัด รักษาศีล โดยท่านได้อบรมภาวนาอยู่กับ หลวงปู่สิงห์ สหธัมโม ที่วัดธาตุฝุ่น จ.สกลนคร
 
   
 
   
 
   
 
   
   
 

 


พระธาตุหลวงปู่เข่ง โฆสธมฺโม

 
     
     
   
 
   
   
   
   
     
 
 
 
วัดสันติธรรม ต.ช้างเผือก อ.เมือง จังหวัดเชียงใหม่ ๕๐๓๐๐
โทร. ๐๕๓-๒๒๑๗๙๒  ๐๘-๗๑๙๓-๓๑๖๙  ๐๘-๖๑๘๗-๓๙๔๒ และ ๐๘-๑๖๐๒-๗๕๐๐