หลวงปู่หล้า เขมปัตโต
 
 

 

 


ประวัติหลวงปู่หล้า เขมปัตโตหลวงปู่หล้า เขมปัตโต วัดบรรพตคีรี (ภููจ้อก้อ) อำเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร เป็นสุปฏิปันโน ผู้สืบทอดปฏิปทา ของหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต ท่านเป็นมหาเถระผู้เคร่งครัดในศีลาจารวัตร มีความสามารถในการแสดงธรรมอบรมได้ลึกซึ้งจับใจ
เมื่อหลวงปู่มั่นอยู่บ้านหนองผือ หลวงปู่หล้าเป็นพระอุปัฏฐาก
 
   
 
   
 
   
 
   
   
 

 


พระธาตุหลวงปู่หล้า เขมปัตโต ได้รับมาจากพระอาจารย์รูปหนึ่ง อยู่จังหวัดสุรินทร์

 
 


พระธาตุหลวงปู่หล้า เขมปัตโต กำลังแปรสภาพจากเถ้าอังคาร

 
     
 
พระธาตุหลวงปู่หล้า เขมปัตโต ประดิษฐานบนเขมปัตตเจดีย์ วัดภูจ้อก้อ อำเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร
 
 
หุ้นขี้ผึ้งหลวงปู่หล้า เขมปัตโต ประดิษฐานบนเขมปัตตเจดีย์ วัดภูจ้อก้อ
พระธาตุข้อนิ้วมือหลวงปู่หล้า เขมปัตโต
เป็นสมบัติของเจ้าอาวาสวัดป่าปูลูสันติวัฒนา อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี

 
 
 
วัดสันติธรรม ต.ช้างเผือก อ.เมือง จังหวัดเชียงใหม่ ๕๐๓๐๐
โทร. ๐๕๓-๒๒๑๗๙๒  ๐๘-๗๑๙๓-๓๑๖๙  ๐๘-๖๑๘๗-๓๙๔๒ และ ๐๘-๑๖๐๒-๗๕๐๐