หลวงปู่รินทร (ลิ้นทอง) กิตฺติสทฺโธ
 
 

 

 


ประวัติหลวงปู่รินทร กิตฺติสทฺโธ

หลวงปู่รินทร (ลิ้นทอง) กิตฺติสทฺโธ
วัดพุทธิการาม อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

ท่านเป็นศิษย์ของหลวงปู่ตื้อ อจลธมฺโม เคยอยู่ปฏิบัติธรรม กับหลวงปู่ตื้อ ท่านเป็นพระนักปฏิบัติที่เคร่งครัดใน พระธรรมวินัย ปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ
 
   
 
   
 
   
 
   
   
 

 


อัฐิธาตุของท่าน จากเดิมเป็นสีหม่น เปลี่ยนเป็นขาวสะอาดและโปร่งแสง

 
 


อัฐิธาตหลวงปู่รินทร กิตฺติสทฺโธ

 
     
     
   
 
 
 
วัดสันติธรรม ต.ช้างเผือก อ.เมือง จังหวัดเชียงใหม่ ๕๐๓๐๐
โทร. ๐๕๓-๒๒๑๗๙๒  ๐๘-๗๑๙๓-๓๑๖๙  ๐๘-๖๑๘๗-๓๙๔๒ และ ๐๘-๑๖๐๒-๗๕๐๐