หลวงปู่หลุย จนฺทสาโร
 
 


ประวัติหลวงปู่หลุย จนฺทสาโร
หลวงปู่หลุย จนฺทสาโร
วัดถ้ำผาบิ้ง อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย
านเป็นพระอาจารย์ผู้ปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เมื่อครั้งเป็นฆราวาสที่ ได้นับถือศาสนาคริสต์ จนได้รับขนานนามว่า "เซนต์หลุย" ท่านเกิดวันเดียวกันกับหลวงปู่ชอบ ฐานสโม บวชวันเดียวกันกับหลวงปู่ขาว อนาลโย แรกเริ่มท่านเป็นศิษย์ของหลวงปู่บุญ ปญฺญาวุโธ ต่อมาได้พบหลวงปู่เสาร์ กนฺตสีโล และหลวงปู่มั่น ภูริทตฺโต ตามลำดับ ท่านเป็นผู้มีปฏิปทามักน้อย สันโดษ อ่อนน้อม ถ่อมตน ไม่ติดในสถานที่ 
   
 
   
 
   
 
   
   
 

 


พระธาตุหลวงปู่หลุย จนฺทสาโร ได้รับจากเจ้าอาวาสวัดศรีสะอาด สว่างแดนดิน สกลนคร
 
 
เส้นเกศาหลวงปู่หลุย ใสเป็นแก้ว
 
 
 
พระธาตุและเกศาหลวงปู่หลุย จนฺทสาโร


 
  
 
 
วัดสันติธรรม ต.ช้างเผือก อ.เมือง จังหวัดเชียงใหม่ ๕๐๓๐๐
โทร. ๐๕๓-๒๒๑๗๙๒  ๐๘-๗๑๙๓-๓๑๖๙  ๐๘-๖๑๘๗-๓๙๔๒ และ ๐๘-๑๖๐๒-๗๕๐๐