หลวงปู่สนั่น รกฺขิฺตสีโล
 
 


ประวัติหลวงปู่สนั่น รกฺขิตสีโล


หลวงปู่สนั่น รกฺขิตสีโล
วัดป่าสุขเกษมนิราศภัย อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร

หลวงปู่เป็นพระเถระ ในสายหลวงปู่มั่น ภูริทตฺโต
ได้รับการศึกษาในสำนักของครูบาอาจารย์ อาิท
ิ หลวงปู่แหวน สุจิณฺฺโณ, หลวงปู่สิม พุทฺธาจาโร เป็นต้น หลวงปู่มีปฏิปทาชอบอดอาหาร ครั้งละหลาย ๆ วัน ท่านได้บรรลุธรรมขั้นสูง ที่วัดถ้ำปากเปียง อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ การแสดงธรรมของท่านมีความลึกซึ้ง ฟังได้ทุกระดับ ทันตธาตุของท่านได้แปรสภาพเป็นพระธาตุ ตั้งแต่ขณะที่ท่านยังทรงขันธ์อยู่ หลังจากท่านมรณะภาพแล้ว อัฐิธาตุของท่านก็ได้แปรสภาพเป็นพระธาตุ
 
   
 
   
 
   
 
   
   
     
 

พระธาตุหลวงปู่สนั่น รกฺขิตฺตสีโล ของวัดสันติธรรม

 

 
   
     
     
   
   
 
 
 
 
วัดสันติธรรม ต.ช้างเผือก อ.เมือง จังหวัดเชียงใหม่ ๕๐๓๐๐
โทร. ๐๕๓-๒๒๑๗๙๒  ๐๘-๗๑๙๓-๓๑๖๙  ๐๘-๖๑๘๗-๓๙๔๒ และ ๐๘-๑๖๐๒-๗๕๐๐