พระนพีสีพิศาลคุณ (หลวงพ่อมหาทองอินทร์ กุสลจิตโต)
 
 


ประวัติพระนพีสีพิศาลคุณ (หลวงพ่อมหาทองอินทร์ กุสลจิตโต)พระนพีสีพิศาลคุณ (หลวงพ่อมหาทองอินทร์ กุสลจิตโต)
วัดสันติธรรม อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
านเป็นพระเถระที่มีวาจาตรงกับใจ เป็นนักปฏิบัติธรรมที่อยู่ในกลางเมืองเชียงใหม่ เป็นลูกศิษย์เอกของหลวงปู่สิม พุทธาจาโร เดิมทีท่านปฏิบัติธรรมอยู่ที่ถ้ำผาจรุย เชียงราย ท่านมารับตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดสันติธรรมเพราะ
คำขอร้องของหลวงปู่สิม ท่านป่วยด้วยโรคหลายโรค และมรณะภาพอย่างสงบ ณ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ 
   
 
   
 
   
 
   
   
 

 


พระธาตุหลวงพ่อแปรสภาพมาจากอังคาร มีหลากหลายสีสัน
 
 
อัฐิธาตุหลวงพ่อกำลังแปรสภาพ
 
 
พระธาตุหลวงพ่อ พรรณะสีขาวสังข์


 
 

อัฐิธาตุส่วนกระโหลกศีรษะของหลวงพ่อกำลังตกผลึก

 
 
 
 
วัดสันติธรรม ต.ช้างเผือก อ.เมือง จังหวัดเชียงใหม่ ๕๐๓๐๐
โทร. ๐๕๓-๒๒๑๗๙๒  ๐๘-๗๑๙๓-๓๑๖๙  ๐๘-๖๑๘๗-๓๙๔๒ และ ๐๘-๑๖๐๒-๗๕๐๐