พระครอินทวุฒิกร (หลวงปู่ต่่วน อินฺทปญฺโญ)
 
 


ประวัติหลวงปู่ต่วน อินฺทปญฺโญ

 

พระครอินทวุฒิกร (หลวงปู่ต่วน อินฺทปญฺโญ)
วัดกล้วย จังหวัดพระนครศรีอยุธา
ท่านเป็นพระนักปฏิบัติธรรมกรรมฐาน ที่เก่งกาจทั้งเวทย์มนต์
ชาติกำเนิดท่านเป็นชาวกัมพูชา ท่านได้เดินธุดงค์ปฏิบัติธรรมเข้ามาสู่ประเทศไทย และไม่ได้กลับไปประเทศของท่านอีก ท่านเป็นสหธรรมิกของหลวงปู่หิน วัดระฆัง และหลวงปู่สร้อย วัดทางหลวง
 
   
 
   
 
   
 
   
   
 

 


พระธาตุและอัฐิธาตุหลวงปู่ต่วน อินฺทปญฺโญ

 
 
พระธาตุและอัฐิธาตุหลวงปู่ต่วน อินฺทปญฺโญ
 
 
 
     
 
     
     
     
     
     
 
 
 
วัดสันติธรรม ต.ช้างเผือก อ.เมือง จังหวัดเชียงใหม่ ๕๐๓๐๐
โทร. ๐๕๓-๒๒๑๗๙๒  ๐๘-๗๑๙๓-๓๑๖๙  ๐๘-๖๑๘๗-๓๙๔๒ และ ๐๘-๑๖๐๒-๗๕๐๐