หลวงปู่แหวน สุจิณโณ
 
 

 

 


ประวัติหลวงปู่แหวน สุจิณโณหลวงปู่แหวน สุจิณโณ
วัดดอยแม่ปั๋ง อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่
หลวงปู่เป็นลูกศิษย์ของหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต เป็นผู้มีอุปนิสัยเยือกเย็น พูดน้อย เป็นที่เคารพสักการะของชาวไทยทุกคน ครั้งหนึ่งเคยมีนักบินมองเห็นหลวงปู่นั่นสมาธิอยู่บนอากาศ
 
   
 
   
 
   
 
   
   
 

 


พระธาตุหลวงปู่แหวน สุจิณโณ ชุดนี้ประดิษฐานอยู่ ณ วัดสันติธรรม

 
 


พระธาตุหลวงปู่แหวน สององค์นี้เป็นสมบัติของโยมสวัสดิ์ ซึ่งได้รับมาจากพระพุทธิสารโสภณ เจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่-ลำพูน-แม่ฮ่องสอน (ธ) เดิมทีเป็นก้อนเกศาที่จับตัวกัน บูชาไว้หลายปีจึงแปรสภาพเป็นพระธาตุ

 
     
 
พระธาตุกระดูกหัวสะบ้า ของหลวงปู่แหวน สุจิณโณ แพทย์โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ทำการผาตัดหลวงปู่ เอากระดูกหัวสะบ้าออกมา ปรากฏว่า กระดูกหัวสะบ้าของหลวงปู่กลายเป็นหิน
ปัจจุบันได้น้อมเกล้าฯ ถวายแด่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไปแล้ว
 
 
พระธาตุหลวงปู่แหวน แปรสภาพมาจากเถ้าอังคารสีดำ
พระธาตุข้าวกล่ำ ของหลวงปู่แหวน สุจิณโณ

 
 
 
วัดสันติธรรม ต.ช้างเผือก อ.เมือง จังหวัดเชียงใหม่ ๕๐๓๐๐
โทร. ๐๕๓-๒๒๑๗๙๒  ๐๘-๗๑๙๓-๓๑๖๙  ๐๘-๖๑๘๗-๓๙๔๒ และ ๐๘-๑๖๐๒-๗๕๐๐