พระธรรมวิสุทธิมงคล (หลวงตาพระมหาบัว ญาณสมฺปนฺโน)
 
 

 

 


ประวัติหลวงตาพระมหาบัว ญาณสมฺปนฺโนหลวงตาพระมหาบัว ญาณสมฺปนฺโน
วัดป่าบ้านตาด อ.เมือง จ.อุดรธานี
ท่านเป็นลูกศิษย์ผู้สืบทอดปฏิปทาของหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต ที่ยังทรงธาตุทรงขันธ์เป็นที่พึ่ง ที่อาศัยของเหล่าศิษย์กรรมฐาน ทั้งบรรพชิต และฆราวาส ปฏิปทาขององค์หลวงตาถอดแบบมาจาก ปฏิปทาของหลวงปู่มั่น โดยตรง ท่านสามารถชี้แนะแนวทางให้กับ เพื่อนสหธรรมิกให้ได้บรรลุผ่านในปัญหาของการภาวนาเป็นจำนวน หลายรูปด้วยกัน ท่านมีศิษยานุศิษย์ฝ่ายบรรพชิตที่ได้กลายเป็น พ่อแม่ครูบาอาจารย์เป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่ง องค์หลวงตา ได้เป็นผู้นำในการทำผ้าป่าช่วยชาติ แก้วิกฤตการเงินภายในประเทศ ซึ่งในประวัติศาสตร์ชาติไทยไม่เคยมีมาก่อน ท่านได้ละสังขารเมื่อวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๕๔ ท่านได้ทำพินัยกรรม ให้นำเงินบริจาคที่เกิดขึ้นในงานบำเพ็ญกุศลขององค์ท่าน ให้นำไปซื้อทองคำเข้าคลังหลวง นับว่าเป็นความเมตตาอันยิ่งใหญ่ขององค์ท่านที่มีต่อแผ่นดินไทย


 
   
 
   
 
   
 
   
   
 
 

อัฐิธาตุขององค์หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน พระอาจารย์สุดใจ ทนฺตมโน ได้เมตตามอบให้แก่วัดสันติธรรม
เพื่อประดิษฐานในอาคารพิิพิธภัณฑ์พระธาตุบูรพาจารย์

 

อัฐิธาตุขององค์หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน พระอาจารย์สุดใจ ทนฺตมโน ได้เมตตามอบให้แก่วัดสันติธรรม
เพื่อประดิษฐานในอาคารพิิพิธภัณฑ์พระธาตุบูรพาจารย์ (อีกด้านหนึ่ง)

 

เกร็ดพระธาตุสะท้อนแสงระยิบระยับบริเวณผิวของอัฐิธาตุขององค์หลวงตา

 

พระธาตุที่เกิดจากอังคารธาตุขององค์หลวงตาที่พุ่งออกจากเมรุ ในวันพระราชทานเพลิงสรีระสังขาร
เวลา ประมาณ ๐๒.๐๐ น. มีลักษณะคล้ายไข่ปลา มีหลากสี

 

พระธาตุขององค์หลวงตาที่เกิดจากส่วนต่าง ๆ รวมกัน

 


พระธาตุอันเกิดจากเส้นเกศาขององค์หลวงตา มีลักษณะเป็นเกร็ดเล็ก ๆ สีแดง
 
 


เส้นเกศาธาตุขององค์หลวงตามีลักษณะใสประดุจใยแก้ว

 
     
 
พระธาตุชุดนี้เป็นพระธาตุที่แปรสภาพจากชานหมากขององค์หลวงตา ซึ่งเจ้าของพระธาตุ ได้เก็บชานหมากขององค์หลวงตามาไว้บูชาตั้งแต่ ปี พ.ศ. ๒๕๓๘ ปัจจุบันชานหมากเหล่านั้นได้แปรสภาพเป็นพระธาตุโดยสมบูรณ์แบบ มีสีสัน พรรณะ เหมือนพระบรมสารีริกธาตุ เป็นที่น่าอัศจรรย์เป็นอย่างยิ่ง
 
 

พระธาตุชานหมากขององค์หลวงตาที่ผู้มีจิตศรัทธาได้มอบถวายเข้าพิพิธภัณฑ์พระธาตุบูรพาจารย์วัดสันติธรรม จำนวน ๑๒ องค์ ส่วนองค์ที่เป็นเกร็ดสีแดง เป็นพระธาตุเกศา

ภาพขยายพระธาตุชานหมากองค์เล็กมีลักษณะใสเป็นปริมณฑล ขนาดเท่าเมล็ดผักกาด
ณ วิหารบูรพาจารย์ วัดเจดีย์หลวงวรวิหาร อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ทีมงานเว็ปไซต์ ได้ไปนมัสการหลายครั้ง นับตั้งแต่เริ่มสร้างเป็นต้นมา และได้สังเกตที่เจดีย์แก้วบรรจุนขาธาตุ (เล็บ) ขององค์หลวงตา พบว่ามีนขาธาตุองค์หนึ่งได้แปรสภาพจากเล็บ กลายเป็นพระธาตุสมบูรณ์แล้ว จึงได้พยายามถ่ายภาพมาให้ชมครับ
เจดีย์บรรจุนขาธาตุ ประดิษฐานหน้าหุ่นขี้ผึ้นรูปเหมือนขององค์หลวงตามหาบัวครับ
นขาธาตุขององค์หลวงตาแปรสภาพเป็นพระธาตุพรรณเหลืองอำพัน โดยสมบูรณ์
ถ่ายภาพเมื่อวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๒

เพื่อความหลากหลายทางข้อมูล จึงขออนุญาตนำข้อมูลจาก http://www.doisaengdham.com/article_detail.php?id=137 มานำเสนอในที่นี้ด้วยเพื่อให้เครื่องเจริญศรัทธาของท่านผู้อ่าน

ขอเล่าเกร็ดที่น่าสนใจ เนื่องจากผู้เขียนได้มีโอกาสพบเห็นเหตุการณ์ที่น่าแปลกใจ  คือเส้นเกศาของหลวงตามหาบัวที่บรรจุในผะอบ เกิดเม็ดสีดำเล็ก ๆ จำนวนมาก มีลักษณะเป็นเงามันสวยงามระยิบระยับ ส่วนเกศานั้นไม่พบ  ผู้เป็นเจ้าของได้เล่าว่าเกศาของหลวงตานี้ได้เก็บมานานนับ ๑๐ ปีแล้ว  ซึ่งในขณะนั้นหลวงตาท่านยังไม่สูงวัยมากนัก  ยังมีเส้นผมสีดำ   หลังจากนั้น ปลายเดือนเมษายน ๒๕๕๑ ได้ไปดูแลหิ้งพระ ก็พบผะอบปรากฏลักษณะดังกล่าว

จากภาพ ผะอบที่บรรจุเกศาหลวงตามหาบัว ไม่ปรากฏเส้นเกศา  แต่มีวัตถุลักษณะเป็นเม็ดเล็ก ๆ สีดำเป็นมันเงาสวยงาม

เมื่อสำรวจดู พบว่าที่ก้นผะอบ จะมีเส้นเกศาเล็ก ๆ ปรากฏอยู่  และมีลักษณะสั้นลงกว่าเดิมประมาณ ๕-๖ ส่วน  ภาพขยาย ๒๐๐ เท่า จะเห็นความมันเงาสวยงามคล้ายลักษณะของพระธาตุอย่างชัดเจน เป็นไปได้ว่า เส้นเกศาของท่านได้กลายเป็นพระธาตุ เช่นของครูบาอาจารย์บางองค์ที่เคยปรากฎ

 

 

 
 
 
วัดสันติธรรม ต.ช้างเผือก อ.เมือง จังหวัดเชียงใหม่ ๕๐๓๐๐
โทร. ๐๕๓-๒๒๑๗๙๒  ๐๘-๗๑๙๓-๓๑๖๙  ๐๘-๖๑๘๗-๓๙๔๒ และ ๐๘-๑๖๐๒-๗๕๐๐