พระบรมสารีริกธาตุ
 
 
 


 
   
 
   
 
   
 
   
   
 

พระบรมสารีริกธาตุ ๕ ประเทศ ประจำวัดสันติธรรม
(ประมวลภาพและประวัติความเป็นมา)

๑. พระบรมสารีริกธาตุจากประเทศไทย
๒.พระบรมสารีริกธาตุจากประเทศอินเดีย
๓.พระบรมสารีริกธาตุจากประเทศศรีลังกา
๔.พระบรมสารีริกธาตุจากประเทศพม่า
๕.พระบรมสารีริกธาตุจากประเทศลาว

 

ความรู้เกี่ยวกับพระบรมสาีรีริกธาตุ

ความสำคัญ
การกำเนิด
 
 
 
     
     
 
 
 
 
วัดสันติธรรม ต.ช้างเผือก อ.เมือง จังหวัดเชียงใหม่ ๕๐๓๐๐
โทร. ๐๕๓-๒๒๑๗๙๒  ๐๘-๗๑๙๓-๓๑๖๙  ๐๘-๖๑๘๗-๓๙๔๒ และ ๐๘-๑๖๐๒-๗๕๐๐